Tagarchief: Gemeente Moerdijk

Gemeente Moerdijk: Havenstrategie Moerdijk 2030. 31-01-2014

70% van de inwoners van de kern Moerdijk heeft de in december verspreide enquête over de toekomst van de kern Moerdijk ingevuld. Naast de antwoorden op de gesloten vragen hebben de open vragen een vuistdik rapport aan waardevolle informatie opgeleverd.

Burgemeester Klijs “De inwoners hebben ons vele suggesties, opmerkingen, toelichtingen en achtergrondinformatie aangereikt. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dit geeft een goed inzicht in wat er in het dorp leeft.”

Verder lezen

Omroep Brabant: Enquête gemeente: ruim helft inwoners Moerdijk wil dorp verlaten.

Auteur: Dennis Nuiten 22-01-2014

 

MOERDIJK – Ruim de helft van de inwoners van het dorp Moerdijk wil die plaats verlaten. Het gaat om 52 procent van de mensen. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente over de toekomst van het dorp heeft gehouden.

Een iets groter deel van de bevolking, 55 procent, ziet geen toekomst voor het dorp en vindt dat er geld moet komen om bewoners de keuze te bieden ergens anders te gaan wonen. Ruim tweederde van de bewoners heeft weinig of geen vertrouwen in plannen om de haven te laten groeien en het dorp leefbaar te houden. Verder lezen

Artikel Moerdijkse Bode: Commissie adviseert bij bestemmingsplan industrieterrein

Deskundigen laten licht schijnen over veiligheid

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de gemeente adviseert bij de herziening van het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Speerpunt bij die herziening is de externenveiligheid.

DOOR PETER HOUTEPEN

De belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe bestemmingsplan zijn behalve de
verankering van externe veiligheid ook de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan, wordt
onafhankelijk advies ingewonnen bij vooraanstaande personen op het gebied van
(externe) veiligheid.
De gemeenteraad heeft twee deskundigen bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren. Het gaat om Ben Ale en Menno van Duin. Beide zijn specialist op het gebied van veiligheid en zullen vanuit een breed perspectief hun licht laten schijnen op het bestemmingsplan.

Wieg
Ben Ale is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft en heeft aan de wieg gestaan van de implementatie van externe veiligheid in Nederland. Tot april 2006 was hij directeur onderzoek van het Nederlands lnstituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en tot juli 2003 directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het Rijks lnstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ln januari 1994 trad hij in dienst als werenschappelijk onderzoeker bij het BIVM en later werd Ale hoofd van de afdeling Kwaliteit
van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek alhier. ln 1995 heeft Ben Ale de Distinguished Achievement Award van de Society for Risk Analysis in ontvangst mogen nemen als erkenning v00r een uitstekende bijdrage aan het veld van de risico analyse.

Schuld
Menno van Duin is thans Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en de politieacademie en richt zich al bijna 25 jaar op
kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing.

Advies belangrijk bij besluitvorming

Van Duin zei begin dit jaar na het lezen van het rapport van de Onderzoek voor de
Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk – op 5 januari 2011 – dat 80% van de schuld van de enorme brand aan Chemie-Pack zelf te wijten was en niet aan de hulpverleners of andere instanties.

Belangrijk onderdeel
De adviescommissie beoordeelt het bestemmingsplan en geeft advies aan de
gemeenteraad. Dit advies wordt als belangrijk onderdeel betrokken bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad is gepland voor medio 2013. 0p 27 september wordt het advies
gepresenteerd aan de gemeenteraad in een informatiebijeenkomst.

Artikel BN/De Stem: ‘Kosten brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk delen’

Auteur: door Mariëtte den Engelse

ZEVENBERGEN – De Moerdijkse politiek blijft moeite houden met de 2,4 miljoen euro die de gemeente moet ophoesten voor de bouw van een brandweerkazerne op industrieterrein Moerdijk.
Havenschap, provincie en bedrijven zouden mee kunnen betalen. “We faciliteren al een groot industrieterrein, het voelt niet goed dat we ook nog opdraaien voor de bouw van een kazerne”, stelde VVD’er Thomas Zwiers deze week tijdens de commissie Bestuur en Middelen. Burgemeester Jac Klijs toonde begrip. “Maar het industrieterrein is ons niet opgedrongen. We plukken er ook de vruchten van, zoals veel werkgelegenheid.”

De gemeente is verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg. Binnen tien minuten moet de brandweer op locatie zijn. Klijs: “Dat halen we nu bij lange na niet. En daar zijn niet de bedrijven of het havenschap verantwoordelijk voor maar de gemeente. We moeten dus wel een kazerne bouwen.”

De nieuwe kazerne moet komen aan Plaza, aan de oostkant van het industrieterrein. Ook daar hadden partijen hun twijfels bij. De meeste risicovolle bedrijven liggen aan de westkant van het terrein. “Maar als we daar een kazerne bouwen zijn niet alle risicovolle bedrijven op het terrein op tijd te bereiken. Vanaf Plaza zijn alle bedrijven op tijd aan te rijden.”

Artikel BN/De Stem: Bedrijventerrein tussen spoorrails en asfalt

Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van een bedrijventerrein bij het station
‘ Lage Zwaluwe. Misschien straks station Moerdijk.

door Romain van Damme

Aankomen op station Moerdijk en daar uitkijken over een terrein vol bedrijvigheid. De auto pakken op het fraaie transferium en dan binnen een mum van tijd de aanpalende A16 opschieten.
Toegegeven, dat duurt nog wel een paar jaartjes, maar op het gemeentehuis van Moerdijk wordt daar wel naar toegewerkt. ,,Over die naamsverandering is een aantal jaren gesproken in de raad”, weet projectleider Robert Stoop van Moerdijk MeerMogelijk, de paraplu voor acht gemeentelijke projecten die vastgeknoopt zijn aan het Logistiek Park Moerdijk.
Herinrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe is een van die projecten. Robert Stoop: ,,Een heel belangrijk project. De opbrengst kunnen we gebruiken om diverse bedrijven te
verplaatsen en dat is nodig om de leefbaarheid in verschillende kernen te vergroten. Leijten uit Klundert was een van die bedrijven.” Maar het project is uiteraard ook belangrijk’ voor die hoek zelf voegt Stoop daar onmiddellijk aan toe. ,,Het is ook een gebied waarmee je als gemeente wat kunt. Het ligt bij een NS-station en een belangrijke verkeersader.” Dat was zeven jaar geleden ook al bekend. Toen schreef de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk
(SBBM) aan de gemeente Moerdijk dat het stationsgebied een prima plek is om er een bedrijventerrein aan te leggen. Vooral geschikt voor bedrijven uit de sector logistiek en transport, meende destijds de SBBM. Robert Stoop: ,,Toen de HSL-aannemers de laatste bouwwerken opruimden, kwam er een gebied van ongeveer 45 hectare (bruto) vrij voor ontwikkeling. Uiteraard is toen gezegd: wat kunnen we hier het beste doen? Vorig jaar is een zogeheten functionele analyse uitgevoerd.” Dat uitvoerig onderzoek wees uit dat het terrein uitermate geschikt is voor het aanleggen van een transferium, het huisvesten van zogeheten supportdiensten voor logistiek en transport en hoogwaardige bedrijven.
Robert Stoop: ,,Dat transferium is alleen bedoeld voor personen: auto daar parkeren en met de trein verder. Nee, het is niet bedoeld voor goederen. Dat gebeurt in een heel andere hoek van dat gebied.” Dan moet er wél voldoende parkeergelegenheid zijn. Dat was een
van de vele opmerkingen die de leden van de commissie Fysieke Infrastructuur begin deze week maakten toen ze zich over het door het college gepresenteerde startdocument Stationsgebied Lage Zwaluwe bogen. Het regende vooral technische vragen en menig commissielid sprak zijn zorg uit over de financiële haalbaarheid.
Robert Stoop: ,,We zijn met de verschillende grondeigenaren in gesprek. We hebben daar zeker vertrouwen in. Het is een unieke plek. We staan nu aan de vooravond van de planontwikkeling. Provincie en rijk hebben al ja gezegd tegen de ontwikkeling van
het gebied. Maar we zijn zeker een paar jaartjes verder voor de eerste uitgifte van grond gedaan kan worden. Stapje voor stapje werken we daar naar toe. Nu komt er een
haalbaarheidsstudie. Dan weten we of het financieel lukt en wat er kan komen. Daarna moeten we tot een overeenstemming komen met de partijen die het gaan realiseren.”.
Of de Nederlandse Spoorwegen ln de aanleg van een bedrijventerrein reden ziet om het station Lage Zwaluwe in een ander jasje te steken, weet Stoop niet. “Dat is aan de NS, maar in de huidige vorm voldoet het station goed. Er ligt een weq tussen het station en het
gebied,ïat scheelt ook.” Wel wordt het enkele jaren geleden gedane voorstel om de naam
statión Lage Zwaluwe te veranderen in Moérdijk, meegenomen in het onderzoek en daaruit voortvloeiende onderhandelingen. Stoop: ,,Daar gaan we mee aan de slag, maar het is natuurlijk aan de NS om daar een besluit over te nemen. Daar hebben we als gemeente niets over te zeggen.” Drie laar geleden vroeg CDA-raadslid Hans Moerland de gemeente-
raad zich te buigen over de naamsverandering. Vijf jaar eerder was dat ook al eens voorgesteld door de toenmalige VVD-wethouder Siebe Kramei. Dat voorstel struikel-
de destijds over 5o.ooo euro. Dat zou een eventuele naamsverandering kosten. Stoop‘Geen idee hoeveel dat nu kost, maar een naamsverandering doorvoeren is meer dan een paar bordjes veranderen. Daar komt heel wat bij kijken. Maar nogaamls, dat is aan de NS. Maar ook Robert Stoop geeft toe: ‘Station Moerdijk, dat klinkt wel goed’.

Project Moerdijk Meer Mogelijk

De ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe is een van de projecten die onderdeel zijn van Moerdijk MeerMogelijk (MMM).De ontwikkeling van het Logis-tiek Park Moerdiik tussen de A16en A17 intensiever benutten van het industrieterrein Moerdijk, inrichting waterfront kern Moerdijk herinrichting Campinaterrein Zevenbergschen Hoek, nieuwe bestemming terrein Huizersdiik-Zuid Zevenberger ontwikkeling Noordrand Zevenbergen en
de bouw van 825 extra woningen op diverse locaties zijn de andere projecten.
Het aanleggen van het bedrijventerrein bij het station Lage Zwaluwe en de bouw van 825 woningen moeten geld opleveren om de overige projecten te kunnen financieren. Ook provincie en Rijk ondersteunen verschillende Moerdijkse projecten Íinancieel.

Artikel BN/De Stem: ‘Snel kazerne op Moerdijk’

Auteur: door Mariëtte den Engelse

ZEVENBERGEN – Burgemeester Jac Klijs verwacht dat er op industrieterrein Moerdijk binnen nu en twee jaar een brandweerkazerne staat.
Dat liet hij gisteren tijdens de begrotingsraad weten.

Sinds de brand bij Chemie-Pack in januari van dit jaar heeft veiligheid nog meer aandacht gekregen. Verschillende partijen vroegen daar tijdens de begrotingsbehandeling aandacht voor. Zo vroeg het CDA naar de komst van de brandweerkazerne maar ook naar de blusboot van de de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. “Die hebben een nieuwe blusboot gekocht. De Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant gaat jaarlijks een ton meebetalen aan die boot. Maar als die nieuwe blusboot in Dordrecht komt te liggen, waar de huidige boot ook ligt, dan hebben we er hier niet zoveel aan”, betoogde fractievoorzitter Cors de Visser (CDA). “Dan is de boot nooit op tijd. De blusboot moet dichterbij het Hollandsch Diep komen te liggen.”

Klijs was het van harte eens met De Visser maar kon geen harde toezeggingen doen. “Het mag echter niet zo zijn dat we wel de lasten hebben van de boot maar er niet van profiteren. De boot moet dichterbij komen te liggen en daar doen we ons best voor.”

Over een brandweerkazerne op industrieterrein Moerdijk wordt al veelvuldig overleg gevoerd met de risicovolle bedrijven, de zogeheten BRZO-bedrijven. “Binnen twee jaar verwacht ik dat de kazerne er is. Het is mogelijk dat de kazerne komt in een bestaand gebouw.”

Fractievoorzitter Bert Schreuders van de ChristenUnie stoorde zich aan het feit dat in de begroting voor 2012 de financiële gevolgen van de grote brand niet zijn meegenomen.

“De voorlopige kosten voor de gemeente worden geraamd op negen miljoen euro. Dat was in augustus al bekend. Het niet meenemen van de gevolgen van deze brand is jezelf voor de gek houden.”

Artikel BN/De Stem: Meepraten over haven van Moerdijk

ZEVENBERGEN – Iedereen met een mening over het industrie- en haventerrein Moerdijk mag het komende jaar meepraten over de toekomstvisie op het terrein.
De gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk gaan samen een document opstellen dat de basis wordt voor toekomstige ontwikkelingen op en rond het industrieterrein.

De haven van Moerdijk is in omvang de vierde van Nederland en vormt daarmee een belangrijke schakel naar het achterland.

“Wereldwijd worden Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen als één havengebied gezien”, zegt wethouder Ada Grootenboer.

Nu was al bekend dat de gemeente en het schap werken aan een strategische toekomstvisie. Grootenboer maakt bekend dat er ook een zogeheten uitvoeringsagenda aan de visie wordt gekoppeld. In die agenda staat welke maatregelen moeten worden uitgevoerd om alle plannen te kunnen realiseren.

De gemeente Moerdijk, gelegen op de as Rotterdam-Antwerpen wil aan het roer staan bij de invulling van deze strategische positie.

Het is dan ook zaak dat er een eenduidig standpunt wordt ingenomen over de toekomst van de gemeente in het Delta-gebied van Rijn en Schelde, aldus wethouder Grootenboer.

De feitelijke (on)mogelijkheden van het havengebied moeten worden beschreven. Daarbij zijn de inzichten van alle relevante partijen van belang. Daarom worden de vertegenwoordigers van de politiek, de burgers, de bedrijven, externe deskundigen en diverse stakeholders betrokken bij de totstandkoming van de visie.

Eind 2012 gaat de visie naar de gemeenteraad en het provinciebestuur

Gem. Moerdijk: Haalbaarheidsonderzoek stationsgebied Lage Zwaluwe

Moerdijk gaat de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling – een van de deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk – beoogt een transferium en hoogwaardige bedrijvigheid. Allereerst worden de randvoorwaarden bepaald voor de inrichting van het gebied en wordt de financiële haalbaarheid van het plan onderzocht.

Impuls stationsgebied
De ontwikkeling van Stationsgebied Lage Zwaluwe is gericht op het beter benutten van de ruimte en de locatie in te richten met bedrijven. Het college stemde deze week in met een startdocument waarin beschreven wordt hoe er tot een maatschappelijke en financieel haalbare ontwikkeling gekomen kan worden. Het startdocument wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens start het haalbaarheidsonderzoek en wordt het plan voor de ruimtelijke indeling gemaakt met daarbij de randvoorwaarden. Volgens de planning van het startdocument is de haalbaarheidsstudie klaar in november 2012.

Drie passende functies
De belangrijkste kansen voor het stationsgebied Lage Zwaluwe komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk (LPM) en het havengebied.In de haalbaarheidsstudie worden drie mogelijkheden voor het stationsgebied bekeken.

Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat aansluit op het LPM, het havengebied en de rest van de gemeente. En dat een knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Zo’n transferium biedt ook plaats voor bijvoorbeeld een restaurant of hotel- en congresfaciliteiten. En natuurlijk voor voldoende parkeervoorzieningen.
De tweede mogelijkheid is een duidelijke verbinding met het LPM door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Het gaat dan om diensten zoals uitzendbureaus en onderhoudsbedrijven, maar ook financiële of marketingdiensten.

Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid, waarbij de nadruk ligt op het creëren van arbeidsplaatsen, efficiënt grondgebruik (door bijvoorbeeld meerlaags te bouwen) en optimaal gebruik van de gunstige ligging.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk wil ‘n 8 voor duurzaamheid

ZEVENBERGEN – Terwijl alle lampen in alle kantoren nog brandden en het parkeerterrein volstond met toch niet al te kleine auto’s is in het gemeentehuis in Zevenbergen gisteravond de ‘Inspiratieavond Duurzame Kansen voor Moerdijk’ gehouden.
Iedereen die wat te melden heeft op het gebied van duurzaamheid was er om de andere aanwezigen te inspireren nog duurzamer te worden.

Als het gaat om duurzaamheid geeft burgemeester Jac Klijs van Moerdijk de gemeente nu een 5 tot 6-. Hij hoopt dat de gemeente over tien tot twintig jaar geheel zelfvoorzienend is als het om energie gaat. “Dan krijgt de gemeente een 8”, mijmerde Klijs.

Presentatrice Carla van Loon had vier mannen aan tafel die iets bijzonders hebben met duurzaamheid. Zo vertelde Rob van Mierlo van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking COS dat zijn instelling vooral adviezen geeft op het gebied van duurzaamheid. Jacco Rentrop van Havenschap Moerdijk legde uit hoe een stof die voor de ene fabriek een afvalproduct is voor een andere fabriek een grondstof is. Het bekendste voorbeeld op Moerdijk is warmte en stoom.

Directeur Peter Wagemakers van het Markland College in Zevenbergen legde uit dat zijn school streeft naar het predikaat eco-school. Het Markland College is de eerste school in Brabant die daar mee bezig is. En tot slot luisterde iedereen met rode oortjes naar het verhaal van kasteler Johan Groenewegen uit Zevenbergen. Die wil een vergistingsinstallatie bouwen om biogas op te wekken waarmee een warmtekrachtcentrale energie opwekt voor zijn auberginekassen. Een procédé dat Groenwegen helemaal zelf heeft ontwikkeld.

Na de gezamenlijke presentatie in de Moerdijkzaal werd het grote gezelschap in drie groepen opgedeeld om verder te praten en elkaar verder te inspireren over duurzaamheid.

Artikel BN/De Stem: ‘Goed leefmilieu belangrijk’

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk vindt dat de economische groei van de Moerdijkse haven niet de leefkwaliteit van de omgeving en haar inwoners mag aantasten.
Daarom is een goede infrastructuur nodig.

Het college schrijft dat in een brief aan directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam. Onlangs was Smits te gast bij de Moerdijkse gemeenteraad die hij bijpraatte over de Havenvisie Rotterdam 2030. Daarin speelt Moerdijk als vierde zeehaven van Nederland en liggend tussen de havengiganten Rotterdam en Antwerpen, een belangrijke rol.

In de Havenvisie staat dat de economische potentie van Moerdijk groot is en dat goederenstromen van en naar het industrie- en haventerrein fors zullen toenemen. Eerder zei Smits al dat het Rotterdams Havenbedrijf mee wil doen in de ontwikkeling van het nog aan te leggen Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de A16 en A17.

De gemeente Moerdijk wil best meedenken, maar leest in de Rotterdamse havenvisie niets over de aanleg van infrastructuur en maatregelen om een goed leefklimaat in de omliggende dorpen te waarborgen. “Wij willen best praten over de Rotterdamse ambities, maar willen dat de economische ontwikkeling gepaard gaat met een gezond en bovenal veilig leefmilieu voo