Tagarchief: Gemeente

Moerdijkse Bode: Moerdijk verkozen tot de bijvriendelijkste gemeente van Nederland

MOERDIJK – De gemeente Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot de bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Wethouder Désirée Brummans neemt op zaterdag 2 november, op Natuurwerkdag, de prijs in ontvangst. Volgens Nederland Zoemt zet Moerdijk zich bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Verder lezen

Moerdijkse Bode: Leerlingen Rietvestschool weten nu alles van de bloemetjes en de bijtjes

KLUNDERT – In de ruime hal van de basisschool De Rietvest in Klundert sloot wethouder Désirée Brummans maandag de reeks bijenlessen voor de Moerdijkse basisschoolleerlingen af. Deze lessen werden gegeven door Bert Brakkee van de Stichting Bijen Educatie en Informatie (BEI) en door Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Brakkee nam de lessen voor de onderbouw voor zijn rekening, Rijnart die voor de bovenbouw.sisschoolleerlingen af. Deze lessen werden gegeven door Bert Brakkee van de Stichting Bijen Educatie en Informatie (BEI) en door Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Brakkee nam de lessen voor de onderbouw voor zijn rekening, Rijnart die voor de bovenbouw. Verder lezen

Artikel BN/DeStem: Moerdijkers: kies nu uw bloembollen

Annelies Vlaanderen

De website is geopend: vanaf nu kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk kiezen welke soort bloemenmengsels de entrees van hun kern gaan sieren.  De site is te vinden op www.moerdijk/fleurige-entree.

Er is keuze uit vier voorgeselecteerde mengsels. Mengsel 1 bijvoorbeeld begint met paarse grootbloemige krokussen in februari. In de …….

Lees hier het hele artikel,

https://www.bndestem.nl/moerdijk/moerdijkers-kies-nu-uw-bloembollen~a5d88bd0/

 

 

 

De Telegraaf: Gemeenteraad voor behoud dorp Moerdijk. 12-12-2013

ZEVENBERGEN – De gemeenteraad van Moerdijk steunt het plan van het college om het dorp Moerdijk te behouden en de leefbaarheid te verbeteren. In een motie die donderdagavond unaniem werd gesteund staat verder dat er een concreet plan moet komen voor de toekomst van het dorp en dat het vertrouwen van de inwoners in de gemeente moet worden hersteld.

 

Foto: Novum ERALD VAN DER AA

„We geloven in de leefbaarheid van het dorp”, zei fractievoorzitter Marco Weda van de grootste raadsfractie Onafhankelijk Moerdijk.

De discussie over de toekomst van Moerdijk is losgebarsten na een advies van voormalig minister Ed Nijpels, die constateerde dat het dorp de ontwikkeling van de haven in de weg zit. Nijpels vindt dat er nu een fundamentele keuze moet worden gemaakt.

Het college wil de haven laten groeien en het dorp met maatregelen leefbaar houden. Maar de gemeente kreeg de afgelopen periode ook duidelijke signalen dat veel inwoners twijfelen over een toekomst voor het dorp. Er wordt daarom nog een schriftelijke enquête gehouden die alle inwoners binnen een paar dagen ontvangen.

Een definitieve beslissing was gepland in februari maar de gemeenteraad vindt een goed proces belangrijker dan een besluit voor een bepaalde datum, staat in de motie. „Er moet weer rust komen in het dorp”, aldus de VVD.

Adviesbureau VEM: Logistiek Park Moerdijk. 20-09-2011

In de oksel van de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk ontwikkelt de provincie in de komende jaren Logistiek Park Moerdijk. Dit park van 150 ha richt zich speciaal op transport en logistiek, er komt geen (zware) industrie.

Werkzaamheden VEM
VEM heeft in opdracht van het Havenschap Moerdijk de ruimtelijke en financiële invulling verzorgt van het stedenbouwkundig ruimtelijk ontwerp LPM van Studio Marco Vermeulen.
Tevens behoorde het inventariseren van de rapportages en onderzoeken van derden tot onze werkzaamheden. Ook hebben wij gerekend aan een mogelijk alternatief voor de zogenaamde ‘Interne Baan’. Deze Interne Baan verbindt het Logistiek Park met het havengebied.
Investeringskosten ca. € 72 miljoen, prijspeil 2de kwartaal 2010.

Meer informatie: http://www.vemadvies.nl/vem_pages_pr_go_logistiekparkmoerdijk.php

Artikel BN/De Stem: Caldic wacht in spanning af. 2008-11-17

ZEVENBERGEN; – Met enige regelmaat verbaast Caldic-directeur Lieven Braber zich over de saneringsplannen van zijn bedrijf.
Met een financiële injectie van twaalf miljoen euro door eht rijk bovenop de reeds gereserveerde 24 miljoen, zou het uitplaatsen van het petrochemische bedrijf aan de Schansdijk al helemaal bekostigd zijn en daarmee een belangrijke hobbel naar het Logistiek Park genomen.

En kort voor het zomerreces deed wethouder Louis Koevoets tegen de gemeenteraad nog de boude uitspraak dat Caldic binnen vier jaar kan worden uitgeplaatst.

Zo stellig wil Braber dat niet herhalen. “Wij wachten in spanning af. Ik lees dat er door de projectgroep onder leiding van meneer Fleischeuer intensief wordt onderhandeld met Caldic. Ik heb meneer Fleischeuer nog nooit gezien.”

Over het uitkoopbedrag doen de wildste verhalen de rondte. Ook Braber wil en kan er geen slag naar slaan. “Misschien zeggen we ja tegen 60 miljoen en blijkt het achteraf 80 miljoen te kosten. Wij doen daar geen onderzoek naar. Dat is een taak voor de drie partijen die zowel het logistiek park willen als ons naar een terrein naast bijvoorbeeld Shell willen hebben. Technisch is het allemaal mogelijk, zitten we op industrieterrein Moerdijk milieutechnisch beter maar dan worden we nog voor enorme kosten geplaatst.”

Braber kan amper geloven dat alles binnen anderhalve maand rond komt. Eind december moet de haalbaarheidsstudie naar het logistiek park met het verdwijnen van Caldic uit Zevenbergen als wisselgeld zijn afgerond. “Maar voor hetzelfde geld staat er op 5 december een sinterklaas met een smak geld op de stoep. Het kan morgen ineens heel anders zijn.” Als de kogel toch door de kerk is, duurt het volgens de directeur jaren vooraleer het bedrijf echt weg is.

Artikel BN/DeStem: Raad langs saneer- plekken. 12-06-08

door Kees den Exter kees.denexter@bndestem.nl. donderdag 12 juni 2008

ZEVENBERGEN – De gemeenteraad van Moerdijk maakt vrijdagmiddag een uitstapje met de bus.
De rit voert langs plaatsen waar wat staat te gebeuren in het kader van de overeenkomst ‘Port of Brabant’, waarin zijn vervat de aanleg van het Logistiek Park en de sanering van een aantal ongewenste situaties.

De raad krijgt een presentatie van twee ontwikkelingsvisies die binnenkort in de openbaarheid komen. De ene heeft betrekking op de Noordrand van Zevenbergen, de andere op de haven van het dorp Moerdijk, in gemeentejargon Waterfront Kern Moerdijk.

De bus rijdt langs het gebied rond het NS-station Lage Zwaluwe, dat de gemeente Moerdijk zelf wil gaan ontwikkelen, met name met logistieke activiteiten.

Ook gaat het gezelschap naar Zevenbergschen Hoek waar het terrein van de voormalige Campinafabriek wordt bezocht. In het kader van de gebiedsovereenkomst Moerdijk wil het gemeentebestuur dat terrein saneren om de kern te verlossen van transportbewegingen. In Klundert stapt het gezelschap uit bij het terrein Vlietweg/Schansweg.

Het college wil daar een paar dingen tegelijk: het transportbedrijf Leijten saneren, het bedrijventerrein minder rommelig maken en ruimte scheppen voor woningbouw en voor bedrijven die moeten verdwijnen uit de kern Klundert.

In Zevenbergen tot slot gaat de raad langs het terrein van transportbedrijf Mulders, dat ook gesaneerd moet worden.

Op alle halteplaatsen van de bus kunnen raadsleden hun gedachten de vrije loop laten over de mogelijke invulling van saneren terreinen. Die gedachten kunnen ter plaatse worden vastgelegd, want aan boord van de bus bevindt zich tekenaar Pim Schots.

Al bij terugkeer op het gemeentehuis geeft Schots een eerste presentatie van schetsen. Die zullen vervolgens nader worden uitgewerkt, gebundeld en overhandigd aan de gemeenteraad.

Noot voorzitter:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op dinsdag 10 juni hebben de SBBM, Hart van Moerdijk en Milieudefensie de gelegenheid gekregen van de Raad om hun visie d.m.v. verschillende presentaties te laten zien in de raadzaal.
Milieudefensie sprak vooral over nut en noodzaak.
SBBM en Hartvan Moerdijk zetten vooral in op de gevolgen voor de leefbaarheid van de kern Moerdijk en de nog vrije ruimte op Moerdijk1.
Volgens SBBM kunnen daar drie logistieke parken gerealiseerd worden. Deze visie werd onderstreept door berekeningen uitgaande van officiele cijfers en verder gevisualiseerd met behulp van google earth beelden van uit de ruimte.
Wij zijn benieuwd hoe de Raad van State daar mee om gaat.

Artikel BN/DeStem: ‘De SP roept dingen in het wilde weg’. 12-06-08

door Kees den Exter kees.denexter@bndestem.nl. donderdag 12 juni 2008

ZEVENBERGEN – “Het zou goed zijn als de Socialistische Partij (SP) zich eerst verdiept in diverse zaken en vooral de stukken leest alvorens in het wilde weg wat te roepen.” Als door een horzel gestoken reageert de Moerdijkse wethouder Marjolein de Wit, ‘óók namens de drie andere wethouders’, op schriftelijke vragen die SP’er Chris Verschuuren eerder deze week stelde.
Volgens Verschuuren presenteert het college in persberichten zaken als voldongen feit, terwijl de raad er zich nog over moet buigen.

De Wit neemt niet de maximale termijn van zes weken voor een antwoord, maar reageert lik-op-stuk. “Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om te communiceren met wie hij wil en op welk moment dan ook. Daar zal de SP ook respect voor moeten hebben. De SP kiest ook eigen momenten én middelen voor communicatie. Daar worden ook geen vragen bij gesteld. ”

De Wit vervolgt: “Het college heeft dus de vrijheid om te communiceren over de eigen besluiten en kiest daarvoor de methode die daarbij het beste past. In de vorm van een persbericht, een persconferentie, een nieuwsbrief, de website of een bewonersbrief. Besluiten die het college neemt zijn openbaar. De besluiten gaan onder meer over uitvoering van het College Werk Programma dat is goedgekeurd door de raad, over algemene uitvoeringszaken, wettelijke taken, zaken die binnen onze bevoegdheid vallen die door de raad is gegeven.”

De ervaring van De Wit is dat journalisten kritisch de berichten lezen en behandelen en dat er doorgevraagd wordt. “De bewering dat journalisten de persberichten niet nalopen op de waarheid, en dat journalisten daar blindelings op vertrouwen en klakkeloos overnemen is beledigend en werp ik dan ook zeer ver van mij. De media kiezen hun eigen methode en eigen woorden om het publiek te informeren.” Volgens De Wit kiest de SP uitermate zwakke voorbeelden. “In het persbericht over de bibliotheek staat glashelder vermeld dat de gemeenteraad nog moet besluiten. Wat het Logistiek Park betreft is volstrekt onduidelijk op welk bericht de SP doelt. Het college is bezig met de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven, de excursie is daar een onderdeel van. Als Verschuuren het heeft over de golfbaan Zevenbergen, dan gaat het om de Starnotitie MER. Dit is een bevoegdheid van het college. Vermeldenswaardig is dat de gemeenteraad dit op 29 maart 2007 behandeld heeft. In de notulen is te lezen dat de SP over dit onderwerp niets heeft gezegd en vervolgens waren zij vóór het voorstel. Blijkbaar is de SP vergeten dat er een raadsbesluit is genomen.”

Artikel BN/DeStem: SP: ‘College passeert raad steeds meer’.11-06-08

door Wim van den Broek. dinsdag 10 juni 2008

FIJNAART – – SP-fractievoorzitter Chris Verschuuren zegt zich steeds vaker te verbazen over het ‘voorbarige karakter’ van persberichten die het college onder de media verspreid.
Burgemeester en wethouders van Moerdijk formuleren volgens de SP-er vaak uitvoerig hun voornemens om daarna pas goedkeuring van de raad te vragen. “Daarmee worden via de pers de burgers op het verkeerde spoor gezet.”

Verschuuren vindt dat elk persbericht vergezeld zou moeten gaan van een passage dat het ‘alleen maar om ideeën, plannen of ambities’ gaat. “Als de berichtgeving in met name digitale media dan één op één wordt overgenomen, ontstaat een scheef beeld. Voor de lezer lijkt het dan alsof de planvorming al een voldongen feit is. En als raadslid bekruipt me het gevoel dat we niks meer in de pap te brokken hebben. De geloofwaardigheid van de gemeente staat op het spel.”

Verschuuren stelde deze week artikel 37-vragen aan het college. In zijn kritiek verzuimde hij voorbeelden te geven. Wijzend naar recente persberichten lepelt de Fijnaartse politicus die zo op. “Alles wat over het logistiek park naar buiten gebracht wordt suggereert dat het nieuwe industrieterrein er hoe dan ook komt. Aanstaande vrijdag worden wij als raadsleden opgetrommeld om het gebied te verkennen en ideeën aan te dragen hoe we Moerdijkse Hoek gaan inrichten. Dat is het paard achter de wagen spannen.”

De golfbaan op de voormalige vuilstort langs de A17 is volgens Verschuuren ook een goed voorbeeld. “De wens is de vader van de gedachte bij het college, maar Essent heeft gewoon heel andere plannen met die vuilstortplaats. Het heeft dan geen zin om te roepen dat die golfbaan er volgend jaar wel ligt.” Vorige week vroeg Verschuuren zich nog af wat hij over de bibliotheekvisie moest zeggen in de eerstkomende raadsvergadering. “Als de wethouder nu al een huurovereenkomst van 90.000 euro met de Rabobank heeft gesloten, kunnen wij alleen maar ‘ja en amen’ zeggen.”

Gemeentevoorlichter Joost Claassen vindt Verschuurens reactie wat vergezocht. “Uiteraard wordt alles nog afgetikt door de raad. Maar het college moet ook slagvaardig te werk kunnen gaan.”