Tagarchief: Gemeente

Artikel BN/De Stem: Verschuuren (SP) niet tevreden met antwoord

Door Mariëtte den Engelse
Zevenbergen. Wethouder Ada Grootenboer deed haar best maar kon SP’er Chris Verschuuren niet tevreden stellen tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen eerder deze week. Uitvoerig besprak ze de stand van zaken van het project Moerdijk MeerMogelijk, onderrussen proberend de wagen van Verschuuren (Sp) te beantwoorden. Het stak de Sp’er vooral dat de politiek en burgers niet waren uitgenodigd bij de presentatie van de vier haalbaarheidsplannen in Den Bosch. ,,Dat was een bijeenkomst van de provincie. Als de raad een presentatie wil, dan moeten we de bedrijven hier, uitnodigen”, stelde’ Grootenboer. Ze nam afstand van de suggestie dat het college bewust informatie zou achterhouden. Van onbehoorlijk bestuur wilde ze al helemaal niet horen. Ze hield een gelikt, maar alom bekend verhaal over de negen projecten van Moerdijk MeerMogelijk. De vragen van Verschuuren bleven grotendeels liggen. ,,Ik heb op precies één vraag antwoord gekregen. Maar laat maar, ik kom er nog wel op terug.”

Artikel BN/De Stem: Caldic nog niet naar elders

door Mariëtte den Engelse.

ZEVENBERGEN – Het is zo goed als zeker dat het financiële plaatje van de verplaatsing van chemiebedrijf Caldic dit jaar niet rond komt. Die mededeling deed wethouder Ada Grootenboer gisteren tijdens de commissie bestuur en middelen.
Het betekent vertraging van de ontwikkeling van de Noordrand in Zevenbergen en dus ook van de uitvoering van de projecten van Moerdijk MeerMogelijk.

“We zullen u waarschijnlijk deze maand nog vragen de intentieovereenkomst te verlengen”, stelde Grootenboer. De gemeente tekende die overeenkomst vorig jaar met het rijk en de provincie. De overeenkomst zou eind dit jaar worden omgezet in een beheersovereenkomst mits alle rekensommetjes voor de negen projecten van Moerdijk MeerMogelijk sluitend zouden zijn.

Volgens Grootenboer vormt de verplaatsing van Caldic momenteel de grootste bottleneck. “Er zijn meer hobbels te nemen, maar de crux voor een sluitend financieel plaatje is de verhuizing van Caldic. Beide partijen hebben goede hoop er uit te komen maar het is een complexe materie en we hebben een paar maanden langer nodig.” Maar zekerheid is er zeker niet. Grootenboer vergeleek de huidige situatie met de elfstedentocht. “Het is ook een unieke gebeurtenis waarvan het vaak tot op het laatste moment spannend blijft of het doorgaat of niet.”

Artikel BN/De Stem: SP voelt zich gepasseerd in LPM

door Wim van den Broek
ZEVENBERGEN – Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) blijft voor SP- voorman Chris Verschuuren een ongrijpbaar ding.
Het raadslid bekruipt steeds vaker het gevoel dat de trein voortdendert, de gemeenteraad in onwetendheid op het perron achterlatend. De meest recente bron van ergernis bij de socialist is de in zijn ogen ‘geheime’ presentatie van de vier haalbaarheidsplannen in Den Bosch. “Waarom werden de gemeenteraad en de milieugroeperingen niet uitgenodigd bij het grootste dossier dat onze gemeente kent?”

Verschuuren kan slechts gissen naar het waarom. Daarom heeft hij zeven vragen geformuleerd voor het college, te beantwoorden aanstaande donderdag in de commissie Bestuur en Middelen. “Het overheidstrio rijk, provincie en gemeente is kennelijk bang dat er te veel mensen met kritische vragen naar zo’n presentatie komen. Daarom is vermoedelijk de locatie geheim gehouden.”
De SP’er was des te verbaasder dat nu pas het financiële haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet. Zelf weet Verschuuren niet beter of wethouder Ada Grootenboer deelt maandelijks mee dat er hard wordt gewerkt aan datzelfde onderzoek. “Dit misleiden of achterhouden van informatie lijkt sterk op onbehoorlijk bestuur.” Die laatste kwalificatie neemt de oppositiefractie regelmatig in de mond.

Bij het lezen van de marktverkenningen viel Verschuurens mond nog een paar keer open van verbazing. “Bedrijven die betrokken waren bij het opstellen van de rapporten waarop het college de zaak in de markt heeft gezet, nemen nu ook deel in consortia om definitieve plannen in te dienen.”
Volgens de SP’er is het ondenkbaar dat die bedrijven meedoen aan de aanbesteding, ‘mocht die er ooit komen’. Hij vergelijkt de doublures met het werk op de begraafplaats van Klundert, waar de holding die het bestek had gemaakt ook het werk mocht uitvoeren. Dat bleek geen succes.
Elke dag stuurt het getergde Fijnaarts raadslid een zogeheten rappelbrief waarin hij het college maant opheldering te geven over de recente ontwikkelingen van het Logistiek Park Moerdijk. “Het college voldoet op een ernstige en zeer verontrustende manier niet aan zijn wettelijke informatieplicht. Elke maand worden we aan het lijntje gehouden tijdens commissievergaderingen omdat er hoegenaamd niets te melden valt. Nu blijken er uitgewerkte plannen te zijn, gepresenteerd op een mede door de gemeente geregisseerde bijeenkomst.”

Artikel BN/De Stem: Ideeën genoeg voor LPM

door Kees den Exter
DEN BOSCH – De Moerdijkse wethouders Ada Grootenboer en Louis Koevoets hebben gistermiddag op het Provinciehuis in Den Bosch een stapel plannen en ideeën in ontvangst genomen voor de ontwikkeling en exploitatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM).
Vier combinaties van bedrijven presenteerden in Den Bosch uitgewerkte plannen voor dat LPM, zonder dat de kans groot is dat er een van gerealiseerd zal worden. Was ook niet de bedoeling, zegt Stef Fleischeuer, onder meer procesmanager van het LPM: “De bedrijven hebben een vergoeding gekregen om plannen te maken. Alle plannen bevatten elementen die ons kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag of LPM een haalbare zaak is. Die vraag moeten rijk, provincie en gemeente binnenkort beantwoorden en dat antwoord zullen we in een stuurgroep voorbereiden.”
Uit ‘vertrouwelijke berekeningen’ van de ontwikkelaars is volgens Fleischeuer in elk geval wel duidelijk dat een logistiek park van 150 hectare in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 financieel en economisch haalbaar is.
In het gunstigste geval wordt volgens Fleischeuer de werkgelegenheid ingeschat op 4500 man.

Artikel BN/De Stem: ‘Tucht van de markt’ helpt ambtenaren

DEN BOSCH – “De tucht van de markt.” Zo duidt Stef Fleischeuer de inbreng van ontwikkelaars bij de planvorming voor het Logistiek Park.
Fleischeuer, voormalig top-ambtenaar in Rotterdam en nu namens rijk, provincie en gemeente project-manager van wat is gaan heten ‘Moerdijk MeerMogelijk’ legt uit: “Je kunt als ambtenarij en bestuurders wel een programma van eisen opstellen, maar met hun kennis kun je beter de ontwikkelaars de marktverkenning laten doen. Dat is nu gebeurd. Het is goede input om onze eisen aan te scherpen.”
De ontwikkelaars hebben een vergoeding ontvangen voor hun werk en moeten nu voorlopig even in de wachtkamer.
Fleischeuer: “Het wachten is nu op de bestuursovereenkomst tussen rijk, gemeente en provincie. Die overeenkomst is het startpunt voor een nieuwe fase. Dan starten we de planologische procedure en over een paar jaar beginnen we dan met de uitgifte van grond. Dankzij de medewerking van de markt kunnen we nu een beter oordeel vellen.”

Artikel BN/De Stem: Presentatie LPM maakt SP boos

door Kees den Exter
ZEVENBERGEN – De Socialistische Partij in de gemeenteraad van Moerdijk eist binnen 24 uur helderheid van burgemeester en wethouders over plannen die er kennelijk zijn voor het Logistiek Park Moerdijk. Direct nadat hij er gistermiddag lucht van kreeg dat morgen in Den Bosch plannen worden gepresenteerd voor dat LPM klom fractievoorzitter Chris Verschuuren in de pen: “Elke maand krijgen we te horen dat er niets of bijna niets te melden valt over het Logistiek Park.
Nu blijken er toch uitgewerkte plannen te zijn. Daarvan móet het college op de hoogte zijn geweest. Waarom heeft u daarvan niets gemeld aan de gemeenteraad? Waarom staat er niets op de agenda van de commissievergaderingen? Hoe verklaart u dit achterhouden van informatie?”

Mocht het college niet op de hoogte zijn van de plannen, dan wil Verschuuren op voorhand dat de vier plannenmakers worden uitgesloten van elk werk in Moerdijk. Verschuuren wil antwoord vóór de presentatie van de plannen, morgen in Den Bosch.

Artikel BN/De Stem: ‘Noordelijke rondweg van groot belang voor Zevenbergen’

door Kees den Exter.

ZEVENBERGEN – Met de aanleg van een noordelijke randweg moet de leefbaarheid van en de verkeersveiligheid in de kom van Zevenbergen een stuk beter worden.
Dat was hetgeen de Moerdijkse wethouder Louis Koevoets en gedeputeerde Cora Steffens (mobiliteit en infrastructuur) benadrukten, voordat zij gistermiddag in het gemeentehuis in Zevenbergen een overeenkomst tekenden over die noordelijke rondweg.
Belangrijkste punt uit die overeenkomst: de provincie Noord-Brabant neemt de aanleg van de weg voor haar rekening.
De weg is een van de negen onderdelen van ‘Moerdijk MeerMogelijk’, het ontwikkelingsplan voor het oostelijk deel van de gemeente. Binnenkort moet duidelijk worden of alle negen plannen haalbaar zijn en daarmee het totaalplan sluitend is. Onderdelen zijn bijvoorbeeld ook de aanleg van een logistiek park in de oksel van de A16 en de A17 en van een jachthaven met daaromheen huizen in de kern Moerdijk. Wethouder Koevoets maakte gisteren duidelijk dat in 2012 begonnen kan worden met de bouw van de weg, als de planologische procedure en de grondverwerving niet teveel obstakels opleveren.

Koevoets liet weten dat onderhandelingen over verplaatsing van Chemiebedrijf Caldic ‘heel ver’ gevorderd zijn. Afhankelijk van het te kiezen tracé komt de weg over of pal naast het terrein van Caldic. Dat het bedrijf in deze krant liet weten nog niks van de gemeente te hebben gehoord, hoort volgens Koevoets bij het spel van onderhandelen. Terwille van de tracé- keuze wordt in de eerste helft van 2009 een milieu-effect-rapportage opgesteld.
Hoe dan ook gaat de nieuwe rondweg beginnen bij de rotonde bij bedrijventerrein Zwanengat, waar straks ook de oostelijke randweg, vanaf de Hazeldonkse Zandweg wordt aangesloten. Vanaf de rotonde gaat de weg in noordelijke richting om vervolgens ergens aan de westzijde van Zevenbergen met een rotonde te worden aangesloten op de bestaande provinciale weg. Het nieuwe stukje weg telt straks drie kunstwerken: een ongelijkvloerse kruising met het spoor en met de Achterdijk en een brug over de Roode Vaart.

Gedeputeerde Steffens noemde de nieuwe rondweg een hele verbetering ‘voor de mensen, voor de verkeersveiligheid en voor de luchtkwaliteit’.
Welk tracé gekozen wordt, is volgens Steffens ‘niet boeiend’: “Dat moeten de mensen maar uitmaken die er in de buurt wonen. Die hebben ermee te maken en die hebben er dus het meeste verstand van.”
Zij bezag gistermiddag de nieuwe weg voor Zevenbergen in een breder perspectief: “Het lijkt wel of het netwerk van wegen in West- Brabant zich sluit. Ik was onlangs in of moet binnenkort naar Rucphen, Oudenbosch en Zundert voor vergelijkbare projecten. Een goede zaak, want elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel.”

Artikel Gemeente Moerdijk: Moerdijk Meer Mogelijk

Wethouder gemeente Moerdijk Ada Grootenboer
Unieke kans voor Moerdijk

Als gemeente willen we een economische sprong maken, maar tegelijkertijd onze rust en ruimte behouden. Het afgelopen jaar is veel gesproken over een Logistiek Park binnen onze gemeente.
Het college is er trots op dat we eind vorig jaar met Rijk en provincie de afspraak hebben kunnen maken dat economische ontwikkeling gepaard moet gaan met een versterking van het woon- en leefgenot in onze gemeente. In de negen plannen van Moerdijk MeerMogelijk komen beide doelen samen en daarom zijn we daar zo enthousiast over.
Moerdijk MeerMogelijk maakt ondermeer het intensiever gebruik van het huidige industrieterrein en een nieuw logistiek park mogelijk. Aandachtspunten zijn o.a. de kwaliteit van het milieu en het duurzaam inrichten van de terreinen.
We verwachten een flinke groei van de werkgelegenheid. Het is toch een geweldig vooruitzicht dat meer jonge mensen in onze gemeente komen wonen, dat het aantal voorzieningen groeit en dat de verkeersveiligheid in een aantal kernen toeneemt. Natuurlijk realiseren we ons dat deze plannen op korte termijn veel impact hebben voor de bewoners in het beoogde gebied voor het Logistiek Park. Zij moeten mogelijk een andere woning en woonomgeving vinden. Wij helpen hen daar zo goed bij als mogelijk is.
Kortom, we gaan voor een gemeente waar groei inzit; een gemeente met een ideaal werk- en leefmilieu!

Gedeputeerde Noord-Brabant Annemarie Moons
‘Economische positie van West-Brabant versterken’

De plannen voor het Logistiek Park versterken de economische positie van West-Brabant in Nederland en daarbuiten. De regio heeft behoefte aan extra ruimte en bedrijvigheid. Maar dan wel op een duurzame en ruimtebesparende manier. Ondernemerschap en bedrijvigheid verdienen immers stimulans zonder natuur en milieu uit het oog te verliezen.

Het Logistiek Park zorgt voor specifieke bedrijvigheid op één plaats. Zeker in deze branche kunnen bedrijven profiteren van elkaars nabijheid en slim samenwerken. En het levert natuurlijk ook weer werk en geld op voor de hele regio. Moerdijk MeerMogelijk is méér dan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.Ook het bestaande industrieterrein krijgt een opknapbeurt zodat meer bedrijven met een meer industriële bestemming daar terecht kunnen. Elk bedrijf op de juiste plaats.

Naast een enorme economische impuls voor de regio, is in het totaalpakket aan plannen ook nadrukkelijk aandacht voor de bewoners, de natuur en de ruimte.

De provincie onderzoekt nu samen met de gemeente en Rijk of deze plannen haalbaar zijn in economische, natuurlijke en ruimtelijke zin. En of het bedrijfsleven bereid is om ook mee te doen. Want tenslotte gaat het er om dat we de plannen samen willen en kunnen uitvoeren.

Minister van economische zaken Maria van der Hoeven
‘Zuidwest-Nederland krijgt impuls’

Zuidwest-Nederland profileert zich steeds sterker als een echte piek in de delta. De strategische ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam maakt dat het logistieke bedrijfsleven zich meer en meer in deze regio wil vestigen. Tijdens het nationale bedrijventerreinencongres in Oudenbosch op 10 maart jl. bleek al dat de terreinen op het Park Borchwerf bij Roosendaal jaren eerder zullen zijn uitgegeven dan gepland. Tevens is West-Brabant recentelijk door het vakblad “Logistiek” benoemd tot nationale logistieke hotspot. Daarbij is de samenwerking tussen West-Brabant en Zeeland genoemd als positief element.
De ontwikkeling van een Logistiek Park in Moerdijk maakt het mogelijk om logistieke bedrijven te concentreren op één terrein. Hierdoor kunnen, door het combineren van activiteiten, nieuwe duurzame logistieke concepten worden toegepast. Momenteel wordt in nauwe samenwerking door de provincie Noord-Brabant, de gemeente en het Rijk bekeken hoe deze plannen te realiseren zijn. Een groot winstpunt is dat de verschillende partijen de kansen gezamenlijk onderschrijven. Juist door samenwerking is er meer mogelijk, niet alleen wat betreft economische ontwikkeling, maar ook richting verbetering van de leefomgeving.

Artikel BN/De Stem: Logistiek park: 4500 banen

door Wim van den Broek en Kees den Exter.
ZEVENBERGEN – Twaalf maanden hielden rijk, provincie en gemeente Moerdijk de burgers grotendeels onwetend over de vorderingen van het logistiek park en de flankerende gebiedsontwikkelingen aan de oostzijde van de gemeente Moerdijk.
Tot gistermiddag twaalf uur. Toen ging de website www.moerdijkmeermogelijk.nl de lucht in. Daarin geeft de gemeente Moerdijk tekst en uitleg over de negen afzonderlijke projecten.

Veel nieuws staat daar nog niet in: de komende weken en maanden moeten nog vele knopen worden doorgehakt. Over bijvoorbeeld de verplaatsing van chemisch bedrijf Caldic en betonmortelfabriek Wolst in Zevenbergen en de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, 150 hectare groot in de oksel van A16 en A17. Over dat laatste project lichtte Stef Fleischeuer, projectbegeleider namens gemeente, provincie en rijk gisteren wel een klein tipje van de sluier op: “We hebben bedrijven die actief zijn in de logistieke sector gevraagd om een visie te ontwikkelen voor dat logistiek park. Die marktverkenningen zijn nu binnen. Daaruit trekken we binnen een paar weken de conclusie. Een van de marktpartijen geeft aan dat het logistiek park 4500 mensen werk kan bieden.”

Om er glimlachend aan toe te voegen: “Die verkenningen zijn ingeleverd toen de kredietcrisis al begonnen was.”

De aanleg van het Logistiek Park moet geld opbrengen om Caldic en Wolst te kunnen verplaatsen. Dat gegeven is cruciaal in de totale operatie. Fleischeuer: “Caldic rendeert en heeft de nodige vergunningen. Voor het bedrijf is er dus feitelijk geen aanleiding om te verhuizen. Tegelijkertijd blokkeren de risico-contouren elke ontwikkeling in de directe omgeving. Daarom is het goed dat we met elkaar in gesprek zijn. Want ondanks het rendement en de vergunningen kán het bedrijf een aanleiding hebben om te verplaatsen, bijvoorbeeld om zaken te combineren met andere vestgingen van het bedrijf in China en in Rotterdam.”

Volgens Fleischeuer zijn de verplaatsing van Wolst en Caldic, de ontwikkeling rond de haven in Moerdijk en het Logistiek Park cruciale elementen in de gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk MeerMogelijk

donderdag 30 oktober 2008

1. Ontwikkeling Logistiek Park tussen A16 en A17. Impuls voor economie en werkgelegenheid.

2. Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk. Juiste bedrijf op de juiste plaats. Chemie bij chemie.

3. Inrichting Waterfront Moerdijk. Historische karakter in ere herstellen. Waterrecreatie, woningen, horeca.

4. Nieuwe bestemming Campinaterrein Zevenbergschen Hoek. Transport Hartog en Kroeze uitplaatsen. Meer natuur en woningbouw. Landgoederen, boerderijen.

5. Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe. Levendiger en veiliger met transferium, servicepoint of bedrijvenpark.

6.Herinrichting bedrijventerrein Klundert. Rustiger en veiliger wonen. Transport Leijten uitplaatsen, gasfabriek saneren.

7. Nieuwe bestemming terrein Huizersdijk-Zuid. Recreatiegebied. Transport Mulders verplaatsen. Jachthaven en eventueel landgoederen ontwikkelen.

8. Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen. Caldic en Wolst naar een betere plaats krijgen opdat de Noordelijke randweg kan worden aangelegd en wederom waterrecreatie.

9. In hele gemeente: 825 extra woningen