Tagarchief: gemeenteraad

Brief aan de raad over reactie stuurgroep Havenstrategie 2030

Geacht gemeenteraadslid,

De reactie van de stuurgroep Havenstrategie op onze inspraakreactie inzake de concept Havenstrategie geeft uiting aan het gevoel wat al langer bij ons leeft, de colleges van Gedeputeerde Staten en onze gemeente negeren belangrijke signalen uit de samenleving. Wij zijn overtuigd dat de houding van de stuurgroep en daarmee de houding van het gemeentebestuur, provinciaal bestuur en het Havenschap bijgesteld moet worden. In bijgaande brief lichten wij ons standpunt toe. Verder lezen