Tagarchief: Havenschap

NRC: Angst voor chemische industrie 27-02-2016

Reportage Moerdijk Zorgen in Moerdijk over de grote chemische sector. De burgemeester wil weten wat er waar is van verhalen over kanker

Arjen Schreuder

26 februari 2016 

Wie in het dorp Moerdijk woont, spreekt vaak met een mengeling van berusting en zwarte humor over het industrieterrein ernaast. „Er zijn regelmatig incidenten, maar ik houd alle knalfuiven niet precies bij”, zegt Carlo Plooster. Verder lezen

Lezersbrief: Raoel Nuijten – Wegwezen

Vorige week las ik in BN/De Stem dat de Raad van State een streep haalt door Logistiek Park Moerdijk (LPM). Natuurlijk ben ik opgelucht. Het buitengebied Moerdijk blijft in haar glorie behouden, de snelwegen A16/A17 zullen niet verder dichtslibben en Moerdijk blijft het pittoreske dorpje dat het altijd was. Of toch niet? Omdat de plannen voor het LPM van tafel zijn geveegd, worden ook de miljoenen die beschikbaar werden gesteld om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren teruggetrokken. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Aanleg Logistiek Park Moerdijk nog niet van start 19-02-2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.

containeroverslag

Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen. Verder lezen

Raad van State: uitslag geding Logistiek Park Moerdijk

Datum uitspraak: 17 februari 2016

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

  1. de stichting Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (hierna: SBBM), gevestigd te Zevenbergen, gemeente Bernheze, 2. [appellant sub 2A] en [appellante sub 2B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 2]), beiden wonend te Moerdijk, 3. [appellant sub 3A] en [appellante sub 3B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 3]), beiden wonend te Moerdijk, 4. de stichting Stichting Hart van Moerdijk (hierna: HvM), gevestigd te Moerdijk,

en

  1. provinciale staten van Noord-Brabant, 2. het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, verweerders.

Verder lezen