Tagarchief: Industrieterrein Moerdijk

BN/De Stem: Actiegroep: ‘Doe onderzoek naar ruimte voor logistiek op industrieterrein zelf’ 25-04-2020

MOERDIJK – Hoeveel ruimte is op het bestaande industrieterrein Moerdijk beschikbaar voor de vestiging van logistieke bedrijvigheid? Hoog tijd dat de provincie daar onafhankelijk onderzoek naar doet. 

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/moerdijk/actiegroep-doe-onderzoek-naar-ruimte-voor-logistiek-op-industrieterrein-zelf~a9de77a2/

SBBM: reactie Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 23-04-2020

Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten heeft u een Statenvoorstel, nummer 27/20A, gestuurd met als onderwerp het gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk.

Als SBBM waren wij voornemens om met alle afzonderlijke fracties een dialoog aan te gaan om onze standpunten m.b.t. de verdozing van het Brabantslandschap en vooral de onbenutte mogelijkheden op het bestaande industrieterrein Moerdijk onder uw aandacht te brengen. Dat is bij 3 fracties gelukt waarna de corona crisis het verder overleg onmogelijk maakte. Daarom bieden wij u nu schriftelijk onze standpunten aan alle Statenleden aan waarbij wij nadrukkelijk verzoeken het hieronder gestelde bij uw besluitvorming over dit statenvoorstel te betrekken. Verder lezen

BN/De Stem: Stikstofactie Brabant blijft zonder gevolgen

VLISSINGEN – De stikstofruimte die de provincie Noord-Brabant heeft gekocht door een boerderij in Kerkwerve op te kopen, leidt niet tot problemen in Zeeland. Noord-Brabant heeft maar twintig procent van de vrijgekomen ruimte nodig. Over de andere tachtig procent gaat het Zeeuws provinciebestuur in overleg met de Brabantse buurman.

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/zeeland/stikstofactie-brabant-blijft-zonder-gevolgen~afddea43/

Moerdijkse Bode: CO2-uitstoot industriegebied Moerdijk fors toegenomen

MOERDIJK – De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2017 fors toegenomen. Er werd dertien procent meer CO2 uitgescheiden dan in 2016. Dat blijkt uit de Milieumonitor 2017.

In 2016 lag de CO2-uitstoot ongeveer gelijk aan de aantallen uit 2010. In 2014 en 2015 was er juist een afname te zien. Dat kwam, doordat een grote fabriek voor een groot deel stil lag. De stijgende uitstoot komt overeen met het landelijke beeld van de groei van de chemische industrie. Een aantal betrokken partijen stelt nu voor om de beleidsdoelen voor de uitstoot van koolstofdioxide aan te passen. Opgemerkt wordt wel dat verduurzaming van productieprocessen bij bedrijven wel aandacht verdient.

Fossiele brandstoffen

Uitstoot van koolstofdioxide komt van nature voor bij mensen en dieren, maar komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hierdoor neemt de concentratie van broeikasgassen toe wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Verder blijkt dat de normen voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen in 2017 niet overschreden zijn op de luchtmeetstations rondom het haven- en industrieterrein.

Er wordt wel meer uitgestoten, doordat meer bedrijven zich vestigden op het bedrijvenpark. Dit zorgde volgens de Milieumonitor niet voor ‘een significante verslechtering’ voor de omliggende dorpen: “De invloed op de luchtkwaliteit in de omliggende woonkernen is de laatste jaren stabiel.”

Diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland. Uitzending!

Diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland. Milieu-rechercheurs vertellen in de documentaire ‘Beerput Nederland’ hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan.

SBBM heeft ook een kleine bijdrage geleverd an de documentaire.

Kijk hier de uitzending op 2doc.nl

KRO-NCRV 2Doc: Beerput Nederland 4 dec 2017 om 20:25

Overheid beschermt milieucriminelen

Eind 2016 staan oliemaatschappij BP en een inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de rechter. Ze worden ervan verdacht 30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola illegaal naar Nederland te hebben verscheept en te hebben gesjoemeld met transportdocumenten. Op papier is de giftige substantie keurig verwerkt, maar het gros van de betrokken afvalverwerkers kan volgens het strafdossier niet goed uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. De politie vermoedt dat een groot deel in het milieu is beland, wellicht ook in het IJ in Amsterdam.

De zaak is voor filmmaker-journalist Wilfried Koomen aanleiding voor een diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland. Milieurechercheurs vertellen in de documentaire Beerput Nederland hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan. Onderzoeken van inspecteurs naar milieumisdrijven worden gesaboteerd en verdachte bedrijven worden van hogerhand getipt over naderende politie-invallen. Verder lezen