Tagarchief: Industrieterrein Moerdijk

Omroep Brabant: ‘Ernstig explosiegevaar’ recyclebedrijf Remondis Moerdijk eerder al vastgesteld bij inspecties

MOERDIJK – Bij het Moerdijkse recyclebedrijf Remondis Argentia, waar dinsdag een grote brand uitbrak, is recent meermaals ‘ernstig explosiegevaar’ geconstateerd. Er kon op ieder moment een zwaar ongeval plaatsvinden. Dat blijkt uit een rapport van meerdere inspecteurs dat is opgevraagd door Omroep Brabant. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Verder lezen

Omroep Brabant: Grote brand bij Remondis Argentia in Moerdijk

MOERDIJK – De grote brand in Moerdijk hield de omwonenden van het industrieterrein ruim drie uur in zijn greep. Inmiddels heeft het brandweer het sein brandmeester gegeven. In tien foto’s en vijf video’s blikken we terug op de brand en explosies bij recyclingsbedrijf Remondis Argentia.

Een man heeft dinsdag brandwonden opgelopen. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en buiten levensgevaar, liet de gemeente Moerdijk dinsdagavond weten. Vanwege de enorme rookontwikkeling is de A17 in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Verder lezen

Gem. Moerdijk: Vervanging bomen langs Orionweg in Moerdijk

Langs de Orionweg op het haven- en industrieterrein Moerdijk staan zo’n 150 populieren. Deze populieren zijn helaas aan het eind van hun levensduur gekomen. Het hout van de bomen is daardoor broos en dat zorgt voor takbreuk en ziektes. Vallende takken of bomen tijdens een storm kunnen gevaarlijk zijn en overlast veroorzaken. Ook de grote hoeveelheid bloesem (pluizen) in het voorjaar veroorzaakt overlast bij de aangrenzende bedrijven, zoals verstopte ventilatie en filters. Het Havenschap Moerdijk zal de bomen daarom kappen en vervangen door iepen. Verder lezen

De Moerdijkse Bode week 05: Haalt Moerdijk 2025?

MOERDIJK – Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste inwoners van Moerdijk kozen voor een landelijke gemeente en niet voor “verrandstedelijking”.

Desondanks koos de gemeenteraad in 2007 met een kleine meerderheid voor het Logistiek Park Moerdijk (150 ha.). Hoe is dat gegaan?

In de tijd dat er in de gemeente Moerdijk over het Logistiek Park (LPM) een definitief besluit moest genomen (2007) was er duidelijk geen meerderheid in de raad voor het plan. Dat veranderde door allerlei toezeggingen, o.a. Verder lezen

Gem. Moerdijk: Monitoringrapport 2013 maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk. 18-12-2014

Op woensdag 3 december reikte Jan Peters, voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk, het Monitoringrapport 2013 van het haven- en industrieterrein Moerdijk uit aan Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Strijen. Voor de vijftiende keer is in dit rapport de invloed van de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein op de werk- en leefomgeving in beeld gebracht. Ook zijn trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Geen extra ruimte nodig voor bedrijven

Afgezien van een groei voor bedrijventerreinen tot en met 2030 zal er in Noord-Brabant de komende decennia per saldo geen behoefte zijn aan meer extra ruimte voor bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden.

Dit blijkt uit prognoses die de provincie gemaakt heeft in samenwerking met de regio’s. Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling): “In de regionale afspraken die we gaan maken zullen we dan ook de kanteling moeten maken van meer naar anders.”

Verder lezen

LPM: Toetsingsadvies over het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling daarop

1. Oordeel over het MER

De provincie Noord-Brabant wil een logistiek park realiseren in de oksel van de rijkswegen
A16 en A17 bij Moerdijk (Logistiek Park Moerdijk, verder in dit advies LPM). Zij wil het plan-
gebied voor LPM via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. Voor de
besluitvorming over dit inpassingsplan is een Plan-milieueffectrapport (verder MER) opge-
steld. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn Provinciale Staten van Noord-Brabant. De
ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein LPM komen in handen van het Haven-
schap Moerdijk, waarvan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk het bestuur vormen. Verder lezen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport Logistiek Park Moerdijk

1. Oordeel over het MER
De provincie Noord Brabant wil een logistiek park realiseren in de oksel van de rijkswegen
A16 en A17 bij Moerdijk (Logistiek Park Moerdijk, verder in dit advies LPM). Zij wil het plan-
gebied voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. Voor de besluitvorming over dit inpassingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein LPM komt in handen van het Havenschap Moerdijk, waarvan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk het bestuur vormen.

Verder lezen

Gemeente Moerdijk: Neerslag roetdeeltjes in Moerdijk 03-10-2014

Donderdagochtend 2 oktober kreeg de gemeente meldingen over de neerslag van roetdeeltjes in het dorp Moerdijk en omgeving. In dit bericht vindt u meer informatie.

Update vrijdag 3 oktober 17:50 – Advies na eerste analyse roetdeeltjes in het dorp Moerdijk: Goed afspoelen en intensief contact vermijden

Een eerste analyse van de roetdeeltjes in het dorp Moerdijk door het RIVM leidt tot het volgende beeld. Op grond van de nu bekende resultaten blijven we bij het eerdere advies. Vanuit ervaring is de inschatting dat er gezondheidsrisico’s mogelijk zijn als mensen en dieren intensief in contact komen met de roetdeeltjes of als de roetdeeltjes in grote mate worden ingenomen. De kans dat mensen of dieren roetdeeltjes in grote mate hebben binnengekregen en krijgen wordt verwaarloosbaar klein geacht. Verder lezen

BZW: Onderzoekscommissie schetst realistisch beeld LPM. 27-01-2014

 

De BZW ziet in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar het Logistiek Park Moerdijk (LPM) de bevestiging van de door haar eerder geuite scepsis. De BZW deelt de mening van de commissie dat de wensen en verwachtingen ten aanzien van toelatingscriteria voor bedrijven, werkgelegenheid en de eisen in het bestemmingsplan overtrokken zijn. 

Verder lezen