Tagarchief: Industrieterrein Moerdijk

Provincie Noord-Brant: Subsidie voor vernieuwende herstructurering bedrijventerreinen West-Brabant

De provincie stelt een subsidieregeling open voor economie en innovatie. Voor West-Brabant wordt een extra impuls gegeven van €1 miljoen voor herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. De subsidie is bedoeld om een vernieuwende aanpak voor vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen op lange termijn te stimuleren. Verder lezen

Brief naar provincie: Heroverweging inpassingsplan LPM en toekomst Industrieterrein Moerdijk

Geachte Statenleden

Recent, op 17 februari 2016, heeft de Raad van State het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassings- en exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” vernietigd. Uit een eerste reactie hierop van Gedeputeerde Staten komt naar voren dat een nieuw inpassingsplan wordt voorgestaan met dezelfde uitgangpunten en doelstellingen. Bij het proces om te komen tot een nieuw inpassingsplan past een heroverweging en een actualisatie van de (ruimtelijke) onderbouwing.

Met deze brief dragen wij een aantal zaken aan die bij de bedoelde heroverweging van belang zijn. Verder lezen

Omgevingsdienst Midden en West-brabant Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

Vergunningverlening

De afdeling vergunningverlening adviseert een groot aantal gemeenten en de provincie over de deelactiviteit milieu binnen de omgevingsvergunningen. De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wabo het centrale loket voor de vergunningaanvragen. Medewerkers van de afdeling vergunningen werken door de komst van de Wabo steeds vaker op basis van detachering bij gemeenten. Zij beoordelen bij een aanvraag omgevingsvergunning of een advies op de deelactiviteit milieu nodig is of met een melding kan worden volstaan. Verder lezen

Omroep Brabant: ‘Ernstig explosiegevaar’ recyclebedrijf Remondis Moerdijk eerder al vastgesteld bij inspecties

MOERDIJK – Bij het Moerdijkse recyclebedrijf Remondis Argentia, waar dinsdag een grote brand uitbrak, is recent meermaals ‘ernstig explosiegevaar’ geconstateerd. Er kon op ieder moment een zwaar ongeval plaatsvinden. Dat blijkt uit een rapport van meerdere inspecteurs dat is opgevraagd door Omroep Brabant. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Verder lezen

Omroep Brabant: Grote brand bij Remondis Argentia in Moerdijk

MOERDIJK – De grote brand in Moerdijk hield de omwonenden van het industrieterrein ruim drie uur in zijn greep. Inmiddels heeft het brandweer het sein brandmeester gegeven. In tien foto’s en vijf video’s blikken we terug op de brand en explosies bij recyclingsbedrijf Remondis Argentia.

Een man heeft dinsdag brandwonden opgelopen. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en buiten levensgevaar, liet de gemeente Moerdijk dinsdagavond weten. Vanwege de enorme rookontwikkeling is de A17 in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Verder lezen

Gem. Moerdijk: Vervanging bomen langs Orionweg in Moerdijk

Langs de Orionweg op het haven- en industrieterrein Moerdijk staan zo’n 150 populieren. Deze populieren zijn helaas aan het eind van hun levensduur gekomen. Het hout van de bomen is daardoor broos en dat zorgt voor takbreuk en ziektes. Vallende takken of bomen tijdens een storm kunnen gevaarlijk zijn en overlast veroorzaken. Ook de grote hoeveelheid bloesem (pluizen) in het voorjaar veroorzaakt overlast bij de aangrenzende bedrijven, zoals verstopte ventilatie en filters. Het Havenschap Moerdijk zal de bomen daarom kappen en vervangen door iepen. Verder lezen

De Moerdijkse Bode week 05: Haalt Moerdijk 2025?

MOERDIJK – Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste inwoners van Moerdijk kozen voor een landelijke gemeente en niet voor “verrandstedelijking”.

Desondanks koos de gemeenteraad in 2007 met een kleine meerderheid voor het Logistiek Park Moerdijk (150 ha.). Hoe is dat gegaan?

In de tijd dat er in de gemeente Moerdijk over het Logistiek Park (LPM) een definitief besluit moest genomen (2007) was er duidelijk geen meerderheid in de raad voor het plan. Dat veranderde door allerlei toezeggingen, o.a. Verder lezen

Gem. Moerdijk: Monitoringrapport 2013 maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk. 18-12-2014

Op woensdag 3 december reikte Jan Peters, voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk, het Monitoringrapport 2013 van het haven- en industrieterrein Moerdijk uit aan Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Strijen. Voor de vijftiende keer is in dit rapport de invloed van de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein op de werk- en leefomgeving in beeld gebracht. Ook zijn trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Verder lezen