Tagarchief: OM

Artikel BN/DeStem: ‘Vervangt Caldic tanks nog?’

ZEVENBERGEN – Het raadslid Cees Huijssoon (Onafhankelijk Moerdijk) wil van het college van B en W van Moerdijk weten of de brandweer recentelijk enkele opslagtanks van het chemische bedrijf Caldic aan de Schansdijk heeft afgekeurd.
Huijssoon heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Hij informeert daarin ook bij B en W of het correct is dat Caldic niet van plan is, nog te investeren in vervangende tanks. Het bedrijf sluit in 2016 de deuren als onderdeel van het plan ‘Moerdijk meer mogelijk’.

Het raadslid zegt dit te willen weten met het oog op het nog tot 2016 lopende toezicht op de veiligheid van de inwoners van Zevenbergen en omgeving.

Hij wil daarom ook weten of de controle op naleving van de voorschriften tot de volledige ontmanteling gewaarborgd is. Verder wil hij zekerheid van het college dat de brandweer en andere instanties de komende jaren tot aan de sluiting doorgaan met regelmatige controles bij Caldic.

Ook vraagt Huijssoon of B en W inzicht hebben in het moment van feitelijke bedrijfsbeëindiging.

Artikel BN/De Stem: Fractievoorzitter Marco Weda van Onafhankelijk Moerdijk: Logistiek Park blijft in onze ogen niet nodig

Deze bestrijdt dat zijn partij in de coalitie milder denkt over bedrijventerreinen

Door Wim van den Broek

Na vier jaar in de oppositiebanken is Onafhankelijk Moerdijk terug aan de macht. De verhoudingen in de raad zijn minderscherp geworden, meent de nieuwe fractievoorzitter Marco Weda, opvolger van het OM-boegbeeld Frans Fakkers.

Cees Huijssoon die dreigt met een motie richting zijn wethouder Cors Punt, Marco Weda die het college duidelijk maakt dat het Logistiek Park wat ziin partij betreft nog steeds niet hoeft. , Het lijkt weinig uit te maken of Onafhankelijk Moerdijk nu vanuit de oppositie of de coalitie sturing geeft aan de gemeentepolitiek. Er kan veel gezegd worden van de haast per definitie grootste fractie in de gemeenteraad, maar niet dat de club van Fakkers geen kleur
geeft aan de politiek. Áls een allegaartje uit vijf lokale partijen kwam Onafhankelijk
Moerdijk na de gemeentelijke her- indeling de gemeenteraad in. Dat kon noóit lang goed gaan, meende de buitenstaander. Maar de lokalo’s werden meteen de grootste fractie in de raad en zijn dat tot op de dag van vandaag gebleven. In twee collegeperiodes leverde de
partij twee wethouders. Eerst Cors Punt en Hans van Brenkelen, een duo dat regelmatig een veeg uit de pan kreeg van de eigen fractiegenoten. Toen OM in 2006 echter met hetzelfde tweetal door wilde, staken andere partijen daar een stokje voor. De hele club belandde in
de oppositiebankjes om vervolgens het collega’s met honderden vragen te bestoken, haast te ontregelen.
Nu zijn de rollen weer omgekeerd en is op z’n oude dag Frans Fakkers nog in de collegebankjes gestapt. Cors Punt is, met vier jaar ervaring erbij, beter voorbereid op zijn wethouderstaken eveneens terug in het gemeentebestuur. Aan
de jonge Marco Weda (4o) de taak om routinier Fakkers te vervangen als fractievoorzitter. ,,Ik had geen enkele ambitie om de lokale politiek in te stappen”, zegt de van origine politicoloog uit Willemstad- ,,Tot ik Frans een keer ontmoette en ik een partijbijeenkomst bezocht. Voor een partij als OM kwam het niet slecht uit dat ik in Willemstad woonde. We staan dichtbij de bevolking en proberen in alle kernen onze vertegenwoordigers te hebben.”
De eerste maanden met de raad en het nieuwe college zijn Weda niet tegengevallen. De cultuuromslag, waar we als hele nad zo lang op hebben gevlast, komt nu wel van de grond. We doen veel meer samen in plaats van coalitie versus oppositie.” Dat komt volgens We-
da omdat het collegewerkprogramma uit de vorige raadsperiode te star was. ,,Nu hanteren we een raadsagenda, er ligt een strategische visie. Daar staan we als raad met zijn allen achter. Niet voor niets was onze slogan ‘samen Moerdijk’ en die instelling leeft nu bij alle fracties wel. Dat is hard nodig want we staan voor grote bezuinigingsrondes. Dat gaat niet
werken als we met elkaar over tafel rollen. De burger ziet ons al aankomen.”
Onafhankelijk Moerdijk hecht aan een transparant bestuur. Weda: ,,Waar het om de inhoud gaat, moeten burgers zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De term beginspraak is een mooie. Aan de voorkant praten met burgers. Dat is nu even niet zozeer via beeld-
vormende vergaderingen, omdat plaats maken met nieuw beleid. Éerst het op de plank liggende beleid maar eens uitvoeren. Daar hebben onze inwoners ook veel
meer aan dan nog meer plannenmakerij.”
Waar de fractie samen met SP en de ChristenUnie vier jaar tegen de aanleg van extra industrieterreinen knokte, waait nu een mildere wind door OM. Weda bestrijdt dat: ,,Ik snap wel dat Henk Schouwenaars roept dat OM nu om is, toch is dat niet zo. Nu we wel in het college zitten, kunnen we een ondertekende bestuursovereenkomst met rijk en provincie niet terugdraaien. Wel blijven we erg kritisch op de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, want we denken nog steeds dat het niet nodig is.” Het accent ligt bij de OM’ers nu op het zo veel mogelijk leebaarheidvoordeler uit het LPM en de flankerende maatregelen halen. Ook in het dossier merkt Weda dat alle neuzen dezelfde kant uit gaan staan
,,Zodra we het over de uitvoering hebben van LPM, wil niemand dat er kolossale loodsen ko-
men te staan. De verhoudingen zijn sowieso minder scherP geworden, wat niet betekent dat de raad geen spannende debatten meer tegemoet gaat.” Frans Fa”kkers opvolgen als fractievoorzitter was geen eenvoudige taak. ,,Frans zat in Fijnaart al in de raad toen ik nog niet kon lopen. Ik heb een stuk minder bagage, minder dossierkennis ook. Toch is mijn manier leiding geven aan de partij niet wezenlijk anders. lederen krijgt bii ons de ruimte om zijn zegje te doen. Het voordeel van een grote fractie is dat ieder zich in bepaalde onderwerpen meer kan verdiepen. En Frans en Cors geven informatie tijdens fractievergaderingen om zo het beste voor de burger te bereiken.

Artikel BN/De Stem: Kaarten coalitie nog niet geschud

door Romain van Damme

Onafhankelijk Moerdijk is veruit de grootste fractie, maar zit bij de vorming van
een coalitie niettemin in een lastig parket. Want tsja, dat Logistiek Park…

De Moerdijkse raadsfracties maken er geen haastwerk van. Onder leiding van informa-
teur Frans Fakkers (Onaflrankelijk Moerdijk) willen ze straks een coalitie presenteren die gebouwd is op een stevig fundament. Een zo breed mogelijk gedragen coalitie.
Een loffelijk streven. Aan een haastig gesloten akkoord met weinig ‘speelruimte’ heeft niemand iets. Dat leidt onherroepelijk tot spanningen die goed besturen moeilij(k zo niet onmogelijk maakt. Daar weten ze in Moerdijk alles van.
Dat Onafhankelijk Moerdijk het voortouw heeft genomen, ligt voor de hand. De partij won een zetel en is met afstand de grootste fractie in de raadszaal, waar 2s zetels staan. OM bezet er negen. Morgen vertelt Fakkers na afzonderlijk verkennende gesprekken met de acht fracties aan die fracties welke coalitiemogelijkheden er zijn. Dat zijn er veel. De uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen levert tal van combinaties op. Moerdijk kan alle kanten op. Maar er moet gekozen worden. Voor de hand ligt dat Onaflranke- lijk Moerdijk straks in het college zit. Of het een college met vier of drie.wethouders wordt, is ook nog geen uitgemaakte zaak. Al neigen de meeste fracties in deze barre tijd van bezuinigingen naar drie wethouders. Een van die wethouders (misschien wel twee) zal uit het OM-huis komen’ Nog eens vier jaar knarsetandend in de oppositie zal OM niet slikken. Of
loopt het toch anders? Onafhankelijk Moerdijk heeft zich altijd hevig verzet tegen de komst
van het Logistiek Park Moerdijk. Het was vier jaar geleden de reden om OM als grootste fractie buiten de Moerdijkse regeerboot te houden. Het Logistiek Park Moerdijk moest er komen en daarom waren dwarsliggers niet welkom.’Dat was kennelijk de provincie en het Riik belooft. Zo gebeurde het. Uiteindelijk werd eind vorig jaar ja gezegd door een raadsmeerderheid.
Is Moerdijk daarmee afvan het gekrakeel rond het LPM? Dat valt te bezien. In de aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen sprak Fakkers tijdens het laatste debat voor de verkiezingen in zijn eigen Fijnaart (in De Parel) dat het LPM de ijskast in moet.
Een duidelijke uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben. Immers: WD, PvdA, CDA en Groenlinks spraken zjch tijdens de vorige raadsperiode uit voor de komst van dat LP\L Het moet de financiële melkkoe worden voor de acht projecten die gebundeld zijn in Moerdijk Meer Mogelijk en moet de gemeente omhoog stuwen in de vaart der volkeren. Als
OM vasthoudt aan die ijskast kunnen de vier partijen moeilijk met OM in een nieuwe coalitie plaatsnemen. Dan gooien ze hun eigen ruiten in en zetten de komst van LPM op wel erg losse schroeven. En andersom? Ook lastig. OM kan LPM moeilijk nu wel omarmen om de coalitiepartners tegemoet te komen. Dan verlies je als partij die zich altijd verzet heeft tegen eerst Moerdijkse Hoek en later het LPM ook geloofwaardigheid. De kaarten zijn derhalve nog lang niet geschud.

Artikel BN/De Stem: OM eist snel duidelijkheid

door Romain van Damme
ZEVENBERGEN – De raadsfractie van Onafhankelijk Moerdijk (OM) wil snel duidelijkheid over de positie van directeur Udo Uiterwijk van het Havenschap Moerdijk.
Uiterwijk zit alweer drie maanden thuis. “Het is een vreemde zaak dat de gemeenteraad nog steeds niet weet wat er aan de hand is”, schrijft Cees Huijssoon namens Onafhankelijk Moerdijk aan wethouder Ada Grootenboer van de gemeente Moerdijk.

“Het is vooral vreemd omdat de gemeente Moerdijk zelf deelnemer is in genoemd havenschap. We willen binnen een week opening van zaken. Het is niet meer van deze tijd om belanghebbenden zo lang in het ongewisse te laten.”

Voorlopig zal OM het moeten doen met een kort antwoord van de wethouder. “De heer Uiterwijk is op dit moment met buitengewoon verlof op basis van wederzijdse afspraken. Vanuit de rol van goed werkgever wil het dagelijks bestuur hier nu geen verdere uitspraken over doen. ”

Huijssoon: “Dit is toch vreemd? Ik begrijp dat je een tijdje nodig hebt om wat zaken op een rijtje te zetten. Maar dit duurt al drie maanden en je hoort alleen maar tegenstrijdige berichten. Eerst zat de directeur wegens privé-omstandigheden thuis volgens de wethouder, maar dat werd door Uiterwijk zelf tegengesproken.”

Huijssoon wil nu snel openheid van zaken. “Je hoort van alles. Wordt er wat in achterkamertjes geregeld? Gaat het om een gouden handdruk? Ik vind dat de gemeenteraad op de hoogte moet zijn.”

Hij vermoedt dat er een conflict is over het Logistiek Park Moerdijk dat straks aangelegd wordt. “Uiterwijk heeft misschien zijn grote zorgen over de financiering uitgesproken. Maar dat is dus een vermoeden. Raar dat het zo gaat.”

Artikel BN/De Stem: Stem burgers meewegen

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – De oppositiepartijen Onafhankelijk Moerdijk, SP en CU doen een nieuwe poging om de Moerdijkse burgers bij de besluitvorming over het Logistiek Park te betrekken.
Vorig jaar werden de drie raadsfracties bij een soortgelijk referendumverzoek nog terug gefloten door college en coalitiepartijen. Het voorstel kwam te vroeg, de komst van een Logistiek Park allerminst zeker.
“Dat is nu anders”, stelt OM-fractievoorzitter Frans Fakkers. “Hoewel er pas eind dit jaar duidelijkheid komt over een go-no go wijst alles op de aanleg van dit extra bedrijventerrein. De Wet Voorkeursrecht is al toegepast en de raad heeft al een excursie gemaakt door het gebied. Hoogste tijd om een raadplegend referendum te houden.”
De oppositie bestempelt het Logistiek Park als het belangrijkste dossier binnen de gemeente. “Alle reden voor een democratische inspraak”, aldus Fakkers.
Het voorstel komt in de raadsvergadering van 21 augustus aan bod. Over de vraagstelling in het onderzoek willen de drie initiatiefnemende partijen een commissie instellen waarin onder meer de gemeentesecretaris en de griffier.
Als alle procedurele stappen zijn genomen, kan het referendum uiterlijk 20 november worden gehouden. “Opdat de gemeente de stem van het volk kan meewegen.”

Artikel BN/De Stem: ‘Infarct dreigt rond Moerdijk’

dinsdag 01 april 2008
FIJNAART – door Kees den Exter
Voorzitter Frans Fakkers van de fractie Onafhankelijk Moerdijk luidt de noodklok over de verkeerssituatie rond industrieterrein Moerdijk. Fakkers doet dat in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.
Fakkers schetst een aaneenschakeling van verkeersconflicten die in elkaars verlengde liggen.
Hij noemt de vrijwel dagelijkse file op de rijksweg A17 richting Breda/Rotterdam, ter hoogte van de afrit naar het industrieterrein. Mede door die file zoekt veel sluipverkeer richting industrieterrein zijn weg via de kernen Klundert en Moerdijk: “Bij die verkeersstromen is de grens wat kan, overschreden.”
Ook heeft de verstopte rijksweg ‘neveneffecten’ op het verkeer in Langeweg, Zevenbergschen Hoek en de oostkant van Zevenbergen. Volgens Fakkers zitten wegen verstopt, wordt er te hard gereden en is er een verkeersonveilige situatie voor kinderen en voor de mensen die aan de toegangswegen naar het industrieterrein wonen.”

De fractievoorzitter van OM zegt dat veel mensen zich zorgen maken en aan de bel trekken, maar teleurgesteld zijn over het feit dat de gemeente Moerdijk niets onderneemt.
Volgens Fakkers sorteren de getroffen maatregelen zoals de chicanes in Moerdijk en de vernauwingen in Klundert nauwelijks effect en is de situatie in de beleving van betrokken inwoners alleen maar slechter geworden. Recent trokken de bewoners van de Hoogstraat in Klundert aan de bel over scheuren in woningen, lawaaioverlast en gevaarlijke verkeerssituaties.
Fakkers draagt ook een paar oplossingen aan. Voor de kern Moerdijk zou sluipverkeer in de vorm van personenauto’s geweerd moeten worden en het verbod voor vrachtwagens gehandhaafd moeten worden.
Voor Klundert ziet de fractievoorzitter van OM een oplossing in de aanleg van een randweg tussen de Stoofdijk en de Zevenbergsche Poort.
Daarbij wil de fractie van Onafhankelijk Moerdijk ook wel eens weten hoe het zit met de veiligheid als het industrieterrein geheel of gedeeltelijk moet worden ontruimd.

Artikel BN/De Stem: OM wil weten wat college gaat doen

door Kees den Exter.
FIJNAART – Aan de analyse van de verkeersperikelen rond industrieterrein Moerdijk verbindt de fractie van Onafhankelijk Moerdijk vijf concrete schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Moerdijk.
Om te beginnen wil OM weten wat er daadwerkelijk gedaan is aan de bij het college bekende, door burgers aangedragen gevaarlijke verkeerssituaties.
Vervolgens vraagt OM welk tijdpad het college voor ogen heeft bij het nemen van maatregelen.
Dan vraagt OM of het college de veiligheid gewaarborgd acht als bij de huidige verkeerssituatie na een calamiteit het industrieterrein ontruimd moet worden. Daaraan gekoppeld is de vraag welke risicoanalyse het college daarbij hanteert.
Tot slot wil OM weten of uitbreiding van het industrieterrein naar de mening van het college de verkeerssituatie rondom ‘Moerdijk’ nog verder zal verslechteren.

Artikel BN/De Stem: C.de Vos, Berisping. 2003

In de Moerdijk-editie van BN/DeStem las ik met verbazing het artikel ‘Provincie berispt Moerdijk’.Het artikel behandelt de goedkeuring van de Provincie over de bestemmingsplannen Helwijk, Langeweg en Noordschans. De provincie plaatst de kantekening dat Moerdijk zijn cultureel erfgoed beter dient te beschermen! Men doelt hierbij op de structuren van het landschap de watergangen en de gebouwen.
Het advies van Gedeputeerden Staten zegt het teleurstellend te vinden dat de gemeente zo weinig
doet met de zaken die zij blijkens de toelichting als waardevol en beeldbepalend beschouwt, zoals bepaalde groenstructuren, cultuurhistorische waarden alsmede beeldbepalende panden.
Nu moet u weten dat deze zelfde provincie in de nabije toekomst in de oksel van de A16/A17 ruim 650 hectare aan cultureel erfgoed met de grond gelijk gaat maken om daar industrie te gaan vestigen van een categorie van het ergste soort: de alom bekende Moerdijkse Hoek.
Waar blijven daar dan de historische structuren van de dijken, watergangen en boerderijen?
Als er dan een openbaar lichaam berispt moet worden is het in mijn optiek toch wel de provincie Noord-Brabant zelf, die maar al te goed weet dat haar plannen indruisen tegen wil van de bevolking van Moerdijk!

Heijningen,
Chiem de Vos

Artikel BN/De Stem: Nuijten: ‘Neem milieuzaken Moerdijk serieus’ 18-09-2006

Maandag 18 september 2006 – MOERDIJK – Neem de situatie op industrieterrein Moerdijk nou eindelijk eens serieus.
Die oproep deed Edwin Nuijten van Onafhankelijk Moerdijk afgelopen weekeinde in een briefje aan milieugedeputeerde Annemarie Moons.

Aanleiding: het aan de ketting leggen van de Martens 7 afgelopen vrijdag nadat bemanningsleden onwel werden door het inademen van dampen.
‘Dit is niet de eerste keer dat er problemen zijn op gebied van milieu en gezondheid“, schrijft hij. ‘Denk aan de boot met broei, de aanhoudende stankklachten met een enorme piek afgelopen zomer, de wagonbotsing met etyleenoxide. En dan nu weer een gifboot.“

Nuijten vraag Moons ‘de situatie op het industrieterrein serieus te gaan nemen’. ‘U kent de veiligheidsstatistieken die een dodelijk ongeval voorspellen na een aantal bijna-ongelukken. Laat het op Moerdijk niet zo ver komen!“
Daarnaast zou hij graag zien dat de Martens 7 verplaatst wordt naar de evacuatieplaats in de haven. Diverse Moerdijkse burgers uitten namelijk hun bezorgdheid bij hem over de gang van zaken rond het aan de ketting leggen van de binnenvaarttanker. ‘De meeste mensen vinden dat schip eigenlijk weg moet.“
De provincie en ook de gemeente Moerdijk vinden dat wat voorbarig. De provincie zegt te willen voorkomen dat het schip gaat ‘zwerven’ en het afval ergens illegaal dumpt. Locoburgemeester Marjolein de Wit wil eerst de volledige onderzoeksresultaten van de provincie afwachten voordat ze tot eventuele actie overgaat.

In hetzelfde briefje beklaagt Nuijten zich ook over de informatievoorziening rond de Martens 7 aan de Moerdijkse burgers en raadsleden. ‘De gemeentelijke instanties verwijzen steeds door naar de provincie. Maar daar kwam de info maar slecht en traag op gang. Dat geeft de mensen geen gevoel van betrokkenheid en alertheid. Ik vind dat de gemeente er in dit soort gevallen veel meer bovenop moet zitten.“
Volgens De Wit valt de gemeente wat dit betreft weinig te verwijten. ‘Op de gemeentelijke website hebben we alle persberichten over deze zaak geplaatst plus een link naar de site van de provincie waarop de mensen hun reacties kwijt kunnen.
En zaterdag hebben we alle fractievoorzitters geïnformeerd. Kijk, als er sterke signalen voor een bedreigde volksgezondheid zouden zijn, hadden we natuurlijk meer gedaan. Maar die signalen zijn er op dit moment niet. We moeten gewoon afwachten totdat de provincie ons volledige helderheid kan geven.“

Jack Droog, directeur van het afvalverwerkingsbedrijf waar het binnenvaartschip ligt, kan zich de ongerustheid van de omgeving best voorstellen. ‘ATM maakt nou eenmaal geen mooie producten. Het gaat bij ons altijd om troep waar de omgeving alleen maar last van kan hebben en vanaf wil. Maar dat geeft tegelijkertijd ook aan dat we wel degelijk een zinvolle taak in de maatschappij hebben.“
Onafhankelijk Moerdijk komt volgens Nuijten tijdens de eerstvolgende raadsvergadering terug op de kwestie rond de Martens 7.