Tagarchief: OMWB

Omgevingsdienst Midden en West-brabant Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

Vergunningverlening

De afdeling vergunningverlening adviseert een groot aantal gemeenten en de provincie over de deelactiviteit milieu binnen de omgevingsvergunningen. De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wabo het centrale loket voor de vergunningaanvragen. Medewerkers van de afdeling vergunningen werken door de komst van de Wabo steeds vaker op basis van detachering bij gemeenten. Zij beoordelen bij een aanvraag omgevingsvergunning of een advies op de deelactiviteit milieu nodig is of met een melding kan worden volstaan. Verder lezen