Tagarchief: partij van de dieren

Artikel de Moerdijkse Bode: ‘Kosten LPM moeten boven tafel’

MOERDIJK – De Partij voor de Dieren vindt dat de kosten voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) boven tafel moeten komen. Eerder kreeg de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) te horen dat deze kosten vertrouwelijk zouden zijn en dat deze informatie de aankoop van specifieke gronden zou kunnen beïnvloeden. De Partij voor de Dieren vindt deze redenatie van gemeente en provincie ver gezocht en is van mening dat ook burgers het recht hebben om te weten waaraan overheden hun geld willen besteden. Verder lezen

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan GS betreffende informatievoorziening aan burgers over LPM.

Geacht college,

Naar aanleiding een artikel in BN de Stem betreffende het Logistiek Park Moerdijk hebben wij de volgende vragen.[1]

1.      De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) stelt in het artikel dat zij ten opzichte van de gemeente en provincie een informatieachterstand heeft ten aanzien van de geraamde kosten voor het Logistiek Park Moerdijk. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? Verder lezen