Tagarchief: Politieke Partij

De Telegraaf: Gemeenteraad voor behoud dorp Moerdijk. 12-12-2013

ZEVENBERGEN – De gemeenteraad van Moerdijk steunt het plan van het college om het dorp Moerdijk te behouden en de leefbaarheid te verbeteren. In een motie die donderdagavond unaniem werd gesteund staat verder dat er een concreet plan moet komen voor de toekomst van het dorp en dat het vertrouwen van de inwoners in de gemeente moet worden hersteld.

 

Foto: Novum ERALD VAN DER AA

„We geloven in de leefbaarheid van het dorp”, zei fractievoorzitter Marco Weda van de grootste raadsfractie Onafhankelijk Moerdijk.

De discussie over de toekomst van Moerdijk is losgebarsten na een advies van voormalig minister Ed Nijpels, die constateerde dat het dorp de ontwikkeling van de haven in de weg zit. Nijpels vindt dat er nu een fundamentele keuze moet worden gemaakt.

Het college wil de haven laten groeien en het dorp met maatregelen leefbaar houden. Maar de gemeente kreeg de afgelopen periode ook duidelijke signalen dat veel inwoners twijfelen over een toekomst voor het dorp. Er wordt daarom nog een schriftelijke enquête gehouden die alle inwoners binnen een paar dagen ontvangen.

Een definitieve beslissing was gepland in februari maar de gemeenteraad vindt een goed proces belangrijker dan een besluit voor een bepaalde datum, staat in de motie. „Er moet weer rust komen in het dorp”, aldus de VVD.

Artikel BN/DeStem: Politiek bezorgd over vloeivelden

ZEVENBERGEN – De vermeende kaalslag van de noordelijke vloeivelden aan de Koekoeksedijk in Zevenbergen verontrust diverse fracties in de gemeenteraad.

Vorige week vrijdag trok de Vereniging belangen Buurtschap Achterdijk aan de bel. Nadat een paar jaar geleden de natuur in de zuidelijke vloeivelden was vernield, is vorige week de bijl aan de wortel van de natuurontwikkeling in de noordelijke vloeiweide gezet. Volgens de BBA schandalig, omdat deze velden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. De vloeivelden worden omschreven als een ‘natte parel’ en huisvesten heel veel vogels.

Vorige week is een van de dijken kaal gemaakt en is een gat in de dijk gemaakt. Daardoor stroomt het ene bassin snel leeg, zo stelt Ineke Peters-van de Weijgaert van het CDA in de brief aan het college vast.

De vloeivelden zijn ontstaan toen de suikerfabriek nog draaide. In de bassins werd de klei die van de bieten was gewassen geborgen.

Het hele gebied aan de Koekoeksedijk is zo’n twintig hectare groot. Bij de verschillende waterbakken gedijen vogels uitstekend. Daarom hebben de vloeivelden een hoge natuurwaarde gekregen.

Het CDA daarover in de brief: ‘De noordelijke vloeivelden zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Die heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden.’

Het CDA en de PvdA willen weten of de gemeente Moerdijk op de hoogte is van het werk. En zo ja, of de gemeente het werk onmiddellijk stil wil laten leggen.

De vereniging BBA trok ook al bij de gemeente aan de bel toen de zuidelijke vloeivelden werden kaalgetrokken. Toen kon de gemeente niets doen, aldus het CDA, omdat het om een heel oud bestemmingsplan zou gaan.

Twee jaar geleden beloofde het college van burgemeester en wethouders dat er niets meer op de vloeivelden gebeurt voordat de BBA is geïnformeerd. Dat is nu kennelijk niet gebeurd en Ineke Peters-van de Weijgaert vraagt op de gemeente Moerdijk dat voortaan ‘open en eerlijk’ wil doen.

Artikel BN/DeStem: Raad Moerdijk geeft richting aan toekomst

Door Dennis Nuiten donderdag 09 juni 2011

ZEVENBERGEN – Onderzoek of er een rondweg kan komen ten westen van Klundert.Die kan het centrum ontlasten en als ontsluitingsweg dienen voor de toekomstige uitbreiding van de wijk Blauwe Hoef.

Dit was één van de twee wijzigingen die de gemeenteraad donderdagavond doorvoerde bij het vaststellen van de Structuurvisie Moerdijk 2010-2030.

De gemeenteraad stemde ook in met een voorstel om in de Structuurvisie nog niet al te diep in te gaan op welke plekken in de gemeente windenergie is gewenst. De politieke partijen Onafhankelijk Moerdijk (OM) en VVD dienden hierover een amendement in dat door de hele raad werd gesteund. De twee partijen wijzen er op dat in de visie al wordt gesproken over onder meer de Klaverpolder en het Logistieke Park Moerdijk als nieuwe zoeklocaties. Het lijkt de partijen verstandiger dat de gemeenteraad eerst een inhoudelijke discussie voert over windenergie. De gemeenteraad stemde er unaniem mee in om enkele onderdelen over windenergie uit de visie te halen. Zodra de Nota Duurzaamheid is vastgesteld, kan die aan de visie worden toegevoegd. Die nota behandelt, naast windenergie, ook andere vormen van duurzame energie.

De opdracht om onderzoek te doen naar een rondweg bij Klundert kwam van de VVD. Het CDA diende eveneens een amendement in, waarin de rondweg ten westen van Klundert aan de orde kwam. Het CDA wil de Zwingelspaansedijk doortrekken naar de Klundertsedijk.

“Tijdens de kerncontactavond in Klundert vroegen inwoners onlangs nog duidelijk om aandacht voor de rondweg”, aldus CDA-fractievoorzitter Cors de Visser. “Een rondweg van de Zevenbergseweg naar de Stoofdijk zou een oplossing kunnen zijn. Dit is medio jaren ’50 al ingebracht in de toenmalige gemeente Klundert, maar dit is nooit haalbaar gebleken.” Het voorstel kreeg geen steun van een meerderheid.

De raad was het unaniem eens met de PvdA om B en W de opdracht te geven een ontwikkelingsprogramma op te stellen over het buitengebied. De partij had hierover een motie ingediend. Die komt erop neer dat diverse partijen gezamenlijk een visie kunnen opstellen over hoe om te gaan met het buitengebied. Denk aan agrariërs, het waterschap en partijen uit de recreatieve sector.

Een trits amendementen van diverse partijen haalde het niet. Waarnemend burgemeester Jan Mans met een kwinkslag: “Zoveel amendementen heb ik nog nooit meegemaakt.”

Artikel BN/DeStem: Commissie Zevenbergen ziet in burgmeester Klijs netwerker én verbinder

door Dennis Nuiten.

ZEVENBERGEN – De vertrouwenscommissie had keuze uit meerdere geschikte kandidaten bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Moerdijk.

Dat vertelt Marco Weda (Onafhankelijk Moerdijk), voorzitter van de vertrouwenscommissie. “We hadden een luxe probleem.” Hij kan niet melden welke andere kandidaten hij hiermee bedoelt. Volgens hem ontving de commissie van in totaal 24 kandidaten een brief. Klijs past volgens Weda heel goed in het profiel dat de gemeenteraad had vastgesteld. Moerdijk is op zoek naar een netwerker en een verbinder. “Als je met hem spreekt, zal je merken dat het een goede verbinder is. Hij maakt makkelijk contact. Daarnaast heeft hij diverse goede voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat hij een goed netwerker is”, legt Weda uit. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie mag hij hier niet dieper op ingaan.

Klijs heeft als burgemeester van Strijen, aan de andere zijde van het Hollandsch Diep, intensief te maken gekregen met de brand bij Chemie-Pack op 5 januari van dit jaar. Volgens Weda heeft dat geen rol gespeeld bij de keuze voor Klijs. Wel is opgevallen dat Klijs communicatief sterk is, wat één van de punten was waarop werd getoetst bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Weda is blij dat de procedure heel snel is verlopen. Het streven was om de burgemeester voor de zomer te benoemen. “Maar het is belangrijk dat waarnemend burgemeester Mans zijn werk goed kan overdragen”, aldus Weda. Zeker voor de overdracht van de nasleep van de brand bij Chemie-Pack moet genoeg ruimte zijn. Volgens Weda blijft Jan Mans tot 1 september waarnemend burgemeester. Mans begon op 1 februari in Moerdijk. Hij volgde Wim Denie op die vertrok vanwege de nasleep van de brand bij Chemie-Pack.

Artikel BN/DeStem: ‘Moerdijk is lot uit de loterij’

door Mariëtte den Engelse
STRIJEN/ZEVENBERGEN – “Fantastisch.‘ Dat is de eerste reactie van Jac Klijs, de beoogd nieuwe burgemeester van Moerdijk. ‘Ik ben heel blij. Ik werk sinds 2006 met veel plezier als burgemeester van Strijen maar als er een gemeente als Moerdijk langs komt dan is dat een lotje uit de loterij.‘

De gemeenteraad van Moerdijk heeft woensdag in een extra vergadering unaniem besloten Klijs als nieuwe burgmeester voor te dragen. De gemeente Strijen heeft nog geen 10.000 inwoners, Moerdijk ruim 36.000. “Strijen is een kleine gemeente waar ik het ontzettend fijn heb. Maar eerlijk is eerlijk, Moerdijk is een uitdaging.‘

Klijs sluit niet uit dat de brand bij Chemie-Pack waar hij als burgemeester van Strijen, dat aan de overkant van het Hollandsch Diep ligt, intensief mee te maken heeft gehad een rol heeft gespeeld bij de keuze van de gemeenteraad. “Natuurlijk is er gezocht naar een persoon die ervaring heeft op het gebied van veiligheid. Maar er spelen veel facetten een rol in Moerdijk. Het feit dat ik een vrij lange bestuurlijke ervaring heb heeft vast ook meegewogen.‘

Klijs heeft woensdagavond de gemeenteraad van Strijen ingelicht over zijn vertrek naar Moerdijk. “Ik merk dat ze het me gunnen en dan kan ik ook met een goed gevoel afscheid nemen.‘

Dat gebeurt pas na de zomervakantie, want de gewenste datum van 1 juli vindt Klijs te vroeg. “Dat is tekort om afscheid te nemen. Daarna volgen de vakanties dus we hebben gekozen voor september.‘

Artikel BN De Stem: Raad schrijft ‘redelijk lieve protestbrief’

door Henk den Ridder.

ZEVENBERGEN – “Het is beter vliegen vangen met stroop dan met azijn.” Dat zei wethouder Ada Grootenboer-Dubbelman deze week over de brief van de gemeenteraad aan de provincie over het Logistiek Park Moerdijk.
Aan de orde was een brief over de visie van de provincie op het LPM. De provincie gaat het logistiek park vormgeven in een zogeheten inpassingsplan. Dat is in feite niet meer dan een bestemmingsplan dat door Den Bosch wordt gemaakt.
Het eerste ontwerp leidde in september tot een reactie van de gemeente Moerdijk. Het plan is wat aangepast door de provincie en opnieuw mag Moerdijk zeggen wat ze er van vindt.

De raad maakt zich zorgen over de groenstrook die om het LPM wordt aangelegd. Vooral het zicht vanuit het dorp Moerdijk moet beter.
Een ander strijdpunt is welk intern transportsysteem moet worden ontwikkeld. Op wielen of volledig geautomatiseerd.
Zoals gesteld was de inhoud geen punt van discussie. Maar welke toon moet de brief krijgen? Het eerste ontwerp van de brief aan de provincie was veel te scherp, oordeelde het CDA. Dus presenteerde Cors de Visser (CDA) een tweede versie waar de scherpe kantjes vanaf waren gehaald.
Veel te soft, oordeelde Jan Ooijen (GroenLinks). “Het lijkt wel of de wethouder de brief heeft geschreven.” Ook de PvdA vond dat de ‘CDA-brief’ wat scherper kon.
Dus werd de brief andermaal aangepast. De derde editie, een redelijk lieve protestbrief, vond genade bij de gehele gemeenteraad.

Opmerkelijk is dat het eerste ontwerp van de brief – de te harde editie – al lang in Den Bosch ligt. De dorpsraad Hart voor Moerdijk heeft het eerste concept met zijn eigen zienswijze meegestuurd naar Gedeputeerde Staten.

Artikel BN/De Stem: ‘Minder vragen nu OM regeert’

door Mariëtte den Engelse

ZEVENBERGEN – Na vier jaar oppositie voeren zit Onafhankelijk Moerdijk weer comfortabel op het pluche. De grootste partij heeft als enige twee wethouders, Cors Punt en Frans Fakkers. Is er, met OM niet langer in de oppositie maar in de collegebanken, nu veel veranderd zo vroegen wij diverse fracties.
VVD’er Kees van Schenk Brill ziet wel degelijk verschil nu OM regeert. ,,Ik heb het gevoel dat ze veel meer de samenwerking zoeken”, stelt de fractievoorzitter. ,,In het begin van de vorige raadsperioden voerden ze heel erg oppositie om het oppositie voeren. Op het
laatst werd dat wat minder maar nu de partij in het college zit, zijn ze een stuk milder.
Henk Schouwenaars van de PvdA meent dat het huidige college, maar vooral OM, weinig daadkracht toont. ,,Daar waar Frans Fakkers vorig jaar in de oppositie aandrong om snel te komen met voorstellen voor de noodzakelijke bezuinigingen trapt hij nu als bewaarder van de schatkist nog harder op de rem. Riep hij in de oppositie dat er vaart gemaakt moest
worden met de begroting, nu heeft hij er gewoon nog een jaar aan vastgeplakt. Als wethouder van financiën maakt hij het niet waar.”
Schouwenaars beaamt dat de fractie van OM de aanval net zo makkelijk inzet op de eigen wethouders als op de wethouders van de andere partijen. In dat opzicht is er weinig verschil tussen oppositie of OM in de coalitie. Maar nu de partij in de collegebanken zit worden er heel wat minder schriftelijke vragen gesteld”, zegt Wim de Pijper van gemeentebelangen Moerdijk. Toen OM in de oppositie zat werden er heel vragen gesteld. Dat heeft de gemeente tonnen gekost, alleen al aan het beantwoorden van de vragenlijsten.‘ De Pijper vindt dat overigens niet negatief. “Marco Weda is een positief pragmatisch mens en dat doet mij deugd.‘

Artikel BN/De Stem: Partijen op één lijn

Henk Schouwenaars. Foto Peter Roek
ZEVENBERGEN – PvdA-fractievoorzitter Henk Schouwenaars sprak tijdens de raadsvergadering deze week met enig theatraal gevoel van een historisch moment.
De stukken teruglezend constateerde hij dat voor het eerst na acht jaar gekissebis er eensgezindheid was over Moerdijkse Hoek inmiddels Logistiek Park Moerdijk.

“Zelfs OM is om nu”, verwees hij naar Onafhankelijk Moerdijk, nu coalitiepartner en jarenlang fervent tegenstander van de aanleg van een nieuw industrieterrein. Marco Weda, woordvoerder van OM vond dat wat kort door de bocht. “Wij zijn niet om, we staan nog steeds niet te juichen. Maar we zijn een democratische partij. De komst van LPM is een democratisch genomen besluit, we trachten nu dat besluit zo gunstig mogelijk te beïnvloeden voor de Moerdijkse burgers.”

Eendrachtig had de raad de redactie gevoerd van een brief richting Provinciale Staten over het ruimtelijk ontwerp van het LPM. Unaniem kondigen alle fracties daarin restricties aan op de eerste ontwerpschetsen van het industriecomplex. De hoge bedrijfshallen van soms veertig meter houden geen gelijke tred met de volgens de raad veel te magere groene gordel rondom het LPM. “Van de beoogde landschappelijke inpassing is geen sprake”, zal het college in opdracht van de raad schrijven. Wethouder Ada Grootenboer staat immers achter de kritische houding van de Moerdijkse raad. In de ‘ernstige verontrusting’ die de brief moet uitstralen, wordt aan GS gevraagd de bouwhoogte te maximaliseren.

Daarnaast lost de interne baan tussen bestaande industrieterrein Moerdijk en LPM de verkeersoverlast op het bestaande wegennet niet op. Die verbindingsweg is namelijk slechts tijdelijk in gebruik voor personenvervoer. Grootenboer heeft wel hoge verwachtingen van nieuwe vervoerstechnieken op de interne baan, zoals het gebruik van elektrische auto’s, maar dat neemt de twijfels niet weg. Schouwenaars: “We hebben niet voor niets een Programma van Eisen opgesteld waarin de nadruk ligt op de landschappelijke inpassing, functionaliteit van de interne baan en duurzaamheid. Het nu gepresenteerde ontwerp is te vrijblijvend geformuleerd.”

De brief wordt behalve naar de provincie ook naar de stuurgroep en het projectteam LPM verstuurd.

Artikel BN/De Stem:LPM goed zichtbaar langs snelwegen

door Wim van den Broek.

Impressies van de entreezone komende vanaf de A16/Lapdijk.beeld: Studio Marco Vermeulen
ZEVENBERGEN – – De maandenlange radiostilte rondom de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is deze week verbroken.
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Moerdijk een presentatie gekregen hoe het nieuwe bedrijventerrein in de oksel van de A16 en A17 eruit kán gaan zien. Vanavond mag ook de provinciale statencommissie Ruimte en Milieu het plan met ontwerpschetsen bestuderen.

De provincie Noord-Brabant stelt als opdrachtgever het bestemmingsplan op. In termen van de provincie heet dat een inpassingsplan. In feite is de provincie regisseur met Moerdijk, het Havenschap, de Grontmij en het Waterschap als projectpartners.

Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam is door Noord-Brabant en de Grontmij geselecteerd om een ruimtelijk ontwerp te maken van het 190 hectare grote Logistiek Park Moerdijk. Uitgangspunt is de aanleg van een van de meest duurzame bedrijventerreinen van Nederland.

Vermeulen presenteerde dinsdag zijn ideeën. De stedenbouwkundige denkt maximale duurzaamheid te bereiken door meervoudig en innovatief ruimtegebruik en een groene omlijsting van het LPM. Zo’n groene wal verrijst echter niet aan de noordelijke en oostelijke kant van het gebied. Langs de snelwegen kunnen de toekomstige bedrijven zich zo op belangrijke zichtlocaties profileren.

De verbindingen met het bestaande industrieterrein vormen een belangrijk duurzaamheidsaspect. Zo zullen de logistieke bedrijven gebruik maken van de restwarmte van Moerdijk I en komt er een interne baan tussen beide terreinen. Zo hoopt men sluipverkeer en verdere filevorming op de A17 en A16 te voorkomen.

Om de 190 hectare optimaal te benutten wordt compact en gestapeld gebouwd. Een maximale hoogtegrens van de bedrijfsgebouwen is in het programma van eisen niet opgenomen. Het vooruitzicht van veertig meter hoge loodsen leverde Vermeulen de meeste raadskritiek op.