Tagarchief: provinciale staten

Binnenlands bestuur: Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Verdozing

Dat bleek tijdens het eerste deel van de online vergadering van Provinciale Staten donderdag. Noord-Brabant is in de afgelopen jaren het centrum geworden van de grote logistieke centra, van waaruit de rest van Nederland en delen van België en Duitsland wordt voorzien van producten die online zijn besteld. Maar de tegenstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap wordt steeds groter. Bewoners rondom de (geplande) nieuwe centra protesteren al jaren, zoals in Tilburg, maar na publicaties van het college van rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving kwam het onderwerp vorig jaar ook landelijk op de agenda.

 

Regie

Veel experts hebben vooral kritiek op de rol van de provincie. Die zou te weinig regie nemen in een overkoepelend beleid, waardoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het toelaten van een groot distributiecentrum, en ontstaat zelf concurrentie tussen gemeenten onderling: als een gemeente te strenge eisen stelt, dan dreigt een multinational gewoon om het XXL-distributiecentrum in een andere gemeente te bouwen. Een nieuwe discussie is de rol die de provincie speelt in de stikstofrechten die nodig zijn om een nieuw distributiecentrum te maken. Begin dit jaar bleek dat de provincie Brabant diverse veehouderijen heeft opgekocht om de bouw van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Deze week gaf de Raad van State definitief groen licht voor de bouw van het bedrijventerrein.

 

Uitspelen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nu een breed onderzoek naar de toekomst van logistieke centra in Brabant, en Forum sloot zich daarbij aan. GroenLinks-Statenlid Michiel Philippart. ’De provincie moet meer inzetten op integraliteit, waarbij wordt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.’ Hij noemde Zuid-Holland als voorbeeld waar de provincie wel een regierol vervuld.

 

Techniek

De online vergadering werd tijdens de behandeling van het onderwerp afgebroken en uitgesteld: de techniek faalde, waardoor gedeputeerde Ronnes (CDA) de Staten niet van repliek kon dienen.

PvdD: Gebruik ‘voortuin’ van Shell Moerdijk: begin van einde voor LPM?

Partij voor de Dieren wil lege Shell-gronden gebruiken als alternatief voor nieuw logistiek park

‘s-Hertogenbosch, 20 januari 2015 – Het besluit van Havenschap Moerdijk om een deel van de 110 ha braakliggend terrein bij Shell Moerdijk makkelijker beschikbaar te maken voor bedrijven, heeft bij de Partij voor de Dieren voor een hoopvolle stemming gezorgd. Verder lezen

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek zet vraagtekens bij toekomst industrie Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 – 13:19 |
Auteur: Arjo Kraak

DEN BOSCH – De Brabantse politiek zet grote vraagtekens bij de toekomstplannen voor het industrieterrein en de haven bij Moerdijk. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Verschillende partijen vrezen dat de provincie met haar ambitie om banen te scheppen de leefbaarheid van West-Brabant geweld aandoet.

Verder lezen

Brief aan Provinciale Staten na Shell brand voor vergadering 6 juni

Leden van Provinciale Staten

Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Onderwerp: Wij zijn het zat

3 juni 2014

Geachte Statenleden,

Onder het mom van het creëren van werkgelegenheid, ingegeven door verlies van werkgelegenheid bij Philip Morris en Tetra Pak, drukt het provinciaal bestuur de realisatie van LPM door. Natuurlijk is SBBM voor het scheppen van extra werkgelegenheid maar we hebben eerder betere en minder risicovolle alternatieven aangedragen. De Havenstrategie met meer risicovolle bedrijven op Moerdijk maakt de leefbaarheid van Moerdijk extra onmogelijk. In een eerder Statenvoorstel wordt opgemerkt dat de bundeling van Verder lezen