Tagarchief: Provincie

Provincie Noord-Brabant: Aanleg Logistiek Park Moerdijk nog niet van start 19-02-2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.

containeroverslag

Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Heijmans-BioSoil saneert ondergrond Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de combinatie Heijmans-BioSoil geselecteerd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond bij Chemie-Pack uit te voeren.

Na ondertekening van de contracten start Heijmans-BioSoil begin september met de werkzaamheden. Voor de uitvoerende partijen Heijmans en BioSoil is het een ‘bijzonder en uitdagend project dat met een unieke mix van ondergrondse technieken wordt uitgevoerd’. De bedrijven staan klaar om jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten en specialistische kennis van microbiologie in te zetten om de grond onder het terrein te saneren. Verder lezen

Provincie: Overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 6 februari 2015 o.a. LPM

Planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk; vaststelling inpassingsplan en exploitatieplan


De fracties van VVD, CDA (1 fractielid stemde tegen), SP, PvdA, 50PLUS en OSN stemden voor, de fracties van PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Fractie Kerkhoff stemden tegen. Daarbij is amendement A2 unaniem aangenomen. Ook motie M1 is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, OSN en de Fractie Kerhoff stemden voor, de fracties van de PVV en Partij voor de Dieren.

Notitie Havenschap Moerdijk
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van stemden van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, OSN en de Fractie Kerkhoff voor, de fractie van de PVV stemde tegen.

 

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek akkoord over toekomst industriegebied Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 4 juli 2014 – 06:34 | Auteur: Arjo Kraak

MOERDIJK – De provinciale politiek heeft donderdag een toekomstplan vastgesteld voor de haven en het industriegebied bij Moerdijk. In dat plan staat dat Moerdijk zich de komende vijftien jaar moet ontwikkelen tot de belangrijkste plek in het gebied Rotterdam-Antwerpen voor duurzame logistiek, chemie en procesindustrie.

Verder lezen

Omroep Brabant: Provincie verdiende 4,7 miljard euro aan Essent en is nu aan het ‘gokken met gemeenschapsgeld’

Auteur: Arjo Kraak

EINDHOVEN – De provincie heeft in de afgelopen veertien jaar 4,7 miljard euro verdiend aan energiebedrijf Essent. Dat heeft de Onderzoeksredactie uitgezocht in samenwerking met Omroep Brabant. Gevolg van al dat extra geld is dat de provincie steeds meer risico’s durft te nemen. De Tilburgse hoogleraar Harrie Verbon spreekt zelfs van ‘gokken met gemeenschapsgeld’. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek zet vraagtekens bij toekomst industrie Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 – 13:19 |
Auteur: Arjo Kraak

DEN BOSCH – De Brabantse politiek zet grote vraagtekens bij de toekomstplannen voor het industrieterrein en de haven bij Moerdijk. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Verschillende partijen vrezen dat de provincie met haar ambitie om banen te scheppen de leefbaarheid van West-Brabant geweld aandoet.

Verder lezen