Tagarchief: Provincie

Provincie: Overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 6 februari 2015 o.a. LPM

Planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk; vaststelling inpassingsplan en exploitatieplan


De fracties van VVD, CDA (1 fractielid stemde tegen), SP, PvdA, 50PLUS en OSN stemden voor, de fracties van PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Fractie Kerkhoff stemden tegen. Daarbij is amendement A2 unaniem aangenomen. Ook motie M1 is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, OSN en de Fractie Kerhoff stemden voor, de fracties van de PVV en Partij voor de Dieren.

Notitie Havenschap Moerdijk
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van stemden van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, OSN en de Fractie Kerkhoff voor, de fractie van de PVV stemde tegen.

 

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek akkoord over toekomst industriegebied Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 4 juli 2014 – 06:34 | Auteur: Arjo Kraak

MOERDIJK – De provinciale politiek heeft donderdag een toekomstplan vastgesteld voor de haven en het industriegebied bij Moerdijk. In dat plan staat dat Moerdijk zich de komende vijftien jaar moet ontwikkelen tot de belangrijkste plek in het gebied Rotterdam-Antwerpen voor duurzame logistiek, chemie en procesindustrie.

Verder lezen

Omroep Brabant: Provincie verdiende 4,7 miljard euro aan Essent en is nu aan het ‘gokken met gemeenschapsgeld’

Auteur: Arjo Kraak

EINDHOVEN – De provincie heeft in de afgelopen veertien jaar 4,7 miljard euro verdiend aan energiebedrijf Essent. Dat heeft de Onderzoeksredactie uitgezocht in samenwerking met Omroep Brabant. Gevolg van al dat extra geld is dat de provincie steeds meer risico’s durft te nemen. De Tilburgse hoogleraar Harrie Verbon spreekt zelfs van ‘gokken met gemeenschapsgeld’. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek zet vraagtekens bij toekomst industrie Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 – 13:19 |
Auteur: Arjo Kraak

DEN BOSCH – De Brabantse politiek zet grote vraagtekens bij de toekomstplannen voor het industrieterrein en de haven bij Moerdijk. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Verschillende partijen vrezen dat de provincie met haar ambitie om banen te scheppen de leefbaarheid van West-Brabant geweld aandoet.

Verder lezen

Brief aan Provinciale Staten na Shell brand voor vergadering 6 juni

Leden van Provinciale Staten

Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Onderwerp: Wij zijn het zat

3 juni 2014

Geachte Statenleden,

Onder het mom van het creëren van werkgelegenheid, ingegeven door verlies van werkgelegenheid bij Philip Morris en Tetra Pak, drukt het provinciaal bestuur de realisatie van LPM door. Natuurlijk is SBBM voor het scheppen van extra werkgelegenheid maar we hebben eerder betere en minder risicovolle alternatieven aangedragen. De Havenstrategie met meer risicovolle bedrijven op Moerdijk maakt de leefbaarheid van Moerdijk extra onmogelijk. In een eerder Statenvoorstel wordt opgemerkt dat de bundeling van Verder lezen

Artikel site SP: DE OOGKLEPPEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

29-03-2014•Ondanks een vernietigende second opinion drammen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Logistiek Park Moerdijk er lekker door. Verder lezen

Artikel de Moerdijkse Bode: ‘Kosten LPM moeten boven tafel’

MOERDIJK – De Partij voor de Dieren vindt dat de kosten voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) boven tafel moeten komen. Eerder kreeg de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) te horen dat deze kosten vertrouwelijk zouden zijn en dat deze informatie de aankoop van specifieke gronden zou kunnen beïnvloeden. De Partij voor de Dieren vindt deze redenatie van gemeente en provincie ver gezocht en is van mening dat ook burgers het recht hebben om te weten waaraan overheden hun geld willen besteden. Verder lezen