Tagarchief: Provinciebestuur

Artikel BN/DeStem: Versnellen Logistiek Park Moerdijk: provincie stoot neus bij Raad van State

MOERDIJK -Een poging van de provincie om vaart te krijgen in het sterk vertraagde Logistiek Park Moerdijk (LPM) is mislukt. De nieuwe tegenslag voor het bedrijvenpark dat duizenden banen moet opleveren is deze week door gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) gemeld aan Provinciale Staten.. Hij  ….

Lees hier het hele artikel.

 

 

Beoordeling LPM niet los te zien van uitspraak Europese Hof

De provincie, heeft namens het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant in een brief van 28 november 2017 gevraagd, om de aanhouding bij het Europese Hof te beëindigen. Daar is via onze advocaat op gereageerd met het verzoek deze wel aan te houden i.v.m. de natuurbescherming.

De Afdeling van het Europese Hof ziet geen aanleiding, om op grond van dit verzoek, terug te komen op haar beslissing van 23 mei 2017. De reden hiervoor is  in deze passende beoordeling herstelmaatregelen zijn getroffen waarvan niet duidelijk is of deze in een passende beoordeling betrokken kunnen worden. De antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op deze vragen zijn derhalve van belang voor deze zaak.

Aldus de Raad van State.

Dit mag inhouden dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk.

Laten we hopen dat van uitstel afstel komt.

 

 

Leegstand bedrijventerreinen

Het provinciebestuur baart het zorgen over de structurele leegstand van bedrijventerreinen. Een op de vijf bedrijventerreinen in Brabant kampt met gebouwen die langer dan drie jaar leeg staan. In Brabant versloft een op de drie terreinen. Een provinciale analyse van de ontwikkelingen op Brabantse bedrijventerreinen tussen 2014 en 2015 blijkt dat. 30% is verouderd: 173 locaties, waarvan er 77 min of meer aan hun lot worden overgelaten. Verder lezen

Omroep Brabant: Politiek zet vraagtekens bij toekomst industrie Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 – 13:19 |
Auteur: Arjo Kraak

DEN BOSCH – De Brabantse politiek zet grote vraagtekens bij de toekomstplannen voor het industrieterrein en de haven bij Moerdijk. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Verschillende partijen vrezen dat de provincie met haar ambitie om banen te scheppen de leefbaarheid van West-Brabant geweld aandoet.

Verder lezen

SBBM: Industrieterrein Moerdijk nog onveiliger als het aan provincie en gemeente ligt?

Statenvoorstel 10/14 A

Voorgestelde behandeling
Statencommissie : Ecologie en Ruimte, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014

Onderwerp

Kaderstellende nota Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen(herziening Beleidsvisie externe veiligheid)

PAGINA 9 EN 10 UIT DE NOTA

Voorstel 1e:
uitsluitend een regisserende rol te vervullen bij industrieterrein Moerdijk

Argumenten:

1e.1 dit industrieterrein voor Brabant van groot belang is

Wij kennen het industrieterrein Moerdijk een belangrijke rol toe binnen de provincie. Uit het oogpunt van duurzaamheid zien wij onder meer mogelijkheden om Brabantse bedrijven op het industrieterrein Moerdijk te vestigen, wanneer zij een te groot veiligheidsrisico veroorzaken op de huidige vestigingslocatie.

Verder lezen

Artikel site SP: DE OOGKLEPPEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

29-03-2014•Ondanks een vernietigende second opinion drammen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Logistiek Park Moerdijk er lekker door. Verder lezen

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan GS betreffende informatievoorziening aan burgers over LPM.

Geacht college,

Naar aanleiding een artikel in BN de Stem betreffende het Logistiek Park Moerdijk hebben wij de volgende vragen.[1]

1.      De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) stelt in het artikel dat zij ten opzichte van de gemeente en provincie een informatieachterstand heeft ten aanzien van de geraamde kosten voor het Logistiek Park Moerdijk. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? Verder lezen

Logistiek.NL: Second opinion Logistiek Park Moerdijk vertraagd. 18-12-2013

Het wil maar niet vlotten met de definitieve goedkeuring voor de bouwstart van het Logistiek Park Moerdijk. Zo heeft de second opinion over de toekomst van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vertraging opgelopen. Vijf experts zouden in november hun bevindingen bekend maken, maar zeggen nu meer tijd nodig te hebben, meldt BN DeStem.

Yves de Boer, de verantwoordelijk gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, had, zo meldt BN DeStem afgelopen donderdag, Provinciale Staten begin november met de hand op het hart beloofd dat de contra-expertise op tijd zou worden afgerond.
Deadline verschoven
Hij was daarin zo stellig omdat hij wist dat het onderwerp zeer gevoelig ligt in zowel de staten als in Moerdijk zelf. Toch hebben de onderzoekers de deadline verschoven ‘om de bruikbaarheid van de second opinion te vergroten’. De onderzoekers willen onder andere dieper ingaan op de afspraken die er bij de ontwikkeling van het LPM zijn gemaakt over de leefbaarheid van het dorp.
Meer wederhoor
Ook is er meer tijd nodig om de Stec Groep, die het eerste rapport over het logistieke park heeft opgesteld, ruimte te geven voor wederhoor. Een woordvoerder van Stec verklaart desgevraagd dat in dezer dagen een reactie komt van de commissie op het advies. “Het zit in een afrondende fase dus er kan ieder moment een reactie volgen.”
Is LPM nog nodig?
Het onderzoek werd ingesteld nadat CDA en SP in Provinciale Staten afgelopen september aangaven dat er een nieuw onderzoek moet komen naar het nut van het LPM. Beide partijen vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is. Ze vroegen daarom om een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico’s.
De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie Noord-Brabant gaat uit van zo’n zesduizend arbeidsplaatsen, maar dat aantal wordt in twijfel getrokken door de Brabantse politiek.