Tagarchief: PvdD

PvdD: Gebruik ‘voortuin’ van Shell Moerdijk: begin van einde voor LPM?

Partij voor de Dieren wil lege Shell-gronden gebruiken als alternatief voor nieuw logistiek park

‘s-Hertogenbosch, 20 januari 2015 – Het besluit van Havenschap Moerdijk om een deel van de 110 ha braakliggend terrein bij Shell Moerdijk makkelijker beschikbaar te maken voor bedrijven, heeft bij de Partij voor de Dieren voor een hoopvolle stemming gezorgd. Verder lezen

PvdD: Betere natuurbescherming voor plan LPM. 16-12-2014

’s-Hertogenbosch, 12 december 2014 – De Partij voor de Dieren stelt kritische vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) naar aanleiding van de Milieueffectrapportage (MER) van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Uit het toetsingsadvies op het milieueffectrapport blijkt dat door de ontwikkeling van het LPM schade aan de natuur niet uit te sluiten is, en dat is een harde juridische voorwaarde voor doorgang van de plannen. Verder lezen

Partij vd Dieren wil strengere aanpak overtredende bedrijven

‘s-Hertogenbosch, 19 juni 2014 – op woensdag 18 juni werd door justitie een boete geëist tegen Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) voor het illegaal opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit is niet de eerste keer dat ATM milieu- en veiligheidsregels overtreedt. Partij voor de Dieren Noord-Brabant maakt zich zorgen over de veiligheid van de Moerdijkers en de risico’s voor de natuur. Verder lezen

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan GS betreffende informatievoorziening aan burgers over LPM.

Geacht college,

Naar aanleiding een artikel in BN de Stem betreffende het Logistiek Park Moerdijk hebben wij de volgende vragen.[1]

1.      De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) stelt in het artikel dat zij ten opzichte van de gemeente en provincie een informatieachterstand heeft ten aanzien van de geraamde kosten voor het Logistiek Park Moerdijk. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? Verder lezen