Tagarchief: Toekomst Moerdijk

De Moerdijkse Bode week 05: Haalt Moerdijk 2025?

MOERDIJK – Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste inwoners van Moerdijk kozen voor een landelijke gemeente en niet voor “verrandstedelijking”.

Desondanks koos de gemeenteraad in 2007 met een kleine meerderheid voor het Logistiek Park Moerdijk (150 ha.). Hoe is dat gegaan?

In de tijd dat er in de gemeente Moerdijk over het Logistiek Park (LPM) een definitief besluit moest genomen (2007) was er duidelijk geen meerderheid in de raad voor het plan. Dat veranderde door allerlei toezeggingen, o.a. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Maatregelenpakket voor dorp Moerdijk 21-05-2014

De gemeente Moerdijk heeft met hulp van de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk een uitgebreid pakket aan maatregelen samengesteld voor het dorp Moerdijk. Daarmee kunnen economische kansen worden benut en kunnen de inwoners prettig in het dorp wonen.

Inwoners hebben daarnaast met de zogenaamde Moerdijkregeling de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk, nu en in de toekomst. De maatregelen zijn het antwoord op Verder lezen

PvdD: LPM-besluit over rug van Moerdijkse burgers 20-05-2014

‘s-Hertogenbosch, 20 mei 2014 – Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt de bewoners van Moerdijk door de strot gedrukt door de gemeente, de provincie en het havenschap, stelt de Brabantse Partij voor de Dieren-fractie (PvdD). De partij heeft al meerdere keren vraagtekens gezet achter de onterecht positieve verwachtingen van LPM.
De provincie kondigde op 20 mei aan dat De gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk instemmen met de Havenstrategie 2030 en een maatregelenpakket voor het dorp Moerdijk. De realisatie van het LPM lijkt daarmee weer een stap dichterbij te komen. Er is echter grote twijfel over de Verder lezen

SBBM: Moerdijk-dorp doet stof opwaaien. 20-11-2013

Geluiden dat het dorp Moerdijk van de kaart zal worden geveegd is schering en inslag. Het begon allemaal met de opmerking van Ed Nijpels die voorzitter is van de Commissie Advies voor het Havenstrategie. Hij wil mensen de kans geven om hun biezen te pakken. Een ander woord voor verhuizen! Daar staat een financieel plaatje tegenover. De leefbaarheid komt onder druk te staan. Wie die centen moet ophoesten wordt niet aangegeven.

Door zo’n uitspraak worden de eigen huizen minder waard. Iemand uit het dorp was in onderhandeling over de verkoop van zijn woning. De deal ging niet door!

Maar wat een tegenspraak! De gemeente Moerdijk zegt de leefbaarheid in het dorp te zullen waar borgen. Deze geloven nog steeds in de toekomst van het dorp. De Statenleden van Vugt (CDA) en Bouman (PvdA) zijn bang dat Moerdijk op de ondergang afstevent.

Nog een beetje olie op het vuur! De SER (Sociaal-Economische Raad) Brabant stelt in een concept aan de provincie geen brood meer te zien in Moerdijk. Secretaris Dubbeldam van de SER vind het beter dat verplaatsing op termijn beter is. Hij gaat verder dan de uitspraak van Nijpels. Burgemeester Klijs wilde niet ingaan op de visie van de SER.

De SBBM heeft een mail gezonden naar de SER hoe wij erover denken. Onze standpunten in de afgelopen 15 jaar (4 maart derde lustrum) blijven ongewijzigd. Eerst geen aanleg van Moerdijkse Hoek nu geen LPM! Ook hebben wij naar de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging de heren Swinkels en Van Beers een mail toegestuurd waarin wij vinden dat de gevolgen voor Moerdijk-dorp vergaand zijn en dat deze discussie wat ons betreft volstrekt overbodig zijn. Ook t.a.v. de Havenstrategie ((abstract gehalte), verdere ontwikkeling van het huidige industrieterrein, onderbouwing prognoses en scenario’s en modaliteit.

SBBM heeft al vaker aangegeven dat het dorp in al zijn glorie mag blijven bestaan. Men moet het dorp niet inklemmen tussen het industrieterrein Moerdijk en het Logistiek Park. Laatst genoemde kan makkelijk worden gepland op het huidige industrieterrein.