Tagarchief: VVD

BN/De Stem: Onafhankelijk Moerdijk denkt al aan plan B: ‘Leg bos aan op terrein logistiek park’

Ad Goddrie Bron: BN DeStem

MOERDIJK – Komt het Logistiek Park Moerdijk (LPM) nog van de grond? Onafhankelijk Moerdijk (OM), de grootste fractie in de gemeenteraad, begint het vertrouwen in een goede afloop langzaam te verliezen.

Artikel BN/De Stem: ‘Kosten brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk delen’

Auteur: door Mariëtte den Engelse

ZEVENBERGEN – De Moerdijkse politiek blijft moeite houden met de 2,4 miljoen euro die de gemeente moet ophoesten voor de bouw van een brandweerkazerne op industrieterrein Moerdijk.
Havenschap, provincie en bedrijven zouden mee kunnen betalen. “We faciliteren al een groot industrieterrein, het voelt niet goed dat we ook nog opdraaien voor de bouw van een kazerne”, stelde VVD’er Thomas Zwiers deze week tijdens de commissie Bestuur en Middelen. Burgemeester Jac Klijs toonde begrip. “Maar het industrieterrein is ons niet opgedrongen. We plukken er ook de vruchten van, zoals veel werkgelegenheid.”

De gemeente is verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg. Binnen tien minuten moet de brandweer op locatie zijn. Klijs: “Dat halen we nu bij lange na niet. En daar zijn niet de bedrijven of het havenschap verantwoordelijk voor maar de gemeente. We moeten dus wel een kazerne bouwen.”

De nieuwe kazerne moet komen aan Plaza, aan de oostkant van het industrieterrein. Ook daar hadden partijen hun twijfels bij. De meeste risicovolle bedrijven liggen aan de westkant van het terrein. “Maar als we daar een kazerne bouwen zijn niet alle risicovolle bedrijven op het terrein op tijd te bereiken. Vanaf Plaza zijn alle bedrijven op tijd aan te rijden.”

Artikel BN/De Stem: ‘Niet alles hangt af van komst LPM’

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – Het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeente over gebiedsontwikkeling Moerdijk-oost wordt volgens VVD-raadslid Kees van Schenk Brill geschonden in het plan van aanpak.
In tegenstelling tot de meeste fracties plaatste de liberaal in de commissievergadering Bestuur en Middelen kritische kanttekeningen bij de voortgang van het megaproject, dat de naam Moerdijk MeerMogelijk draagt. “Alle leefbaarheidsprojecten worden nu opgehangen aan de onherroepelijke inrichting van het Logistiek Park Moerdijk.” Van Schenk Brill meende dat het vorig jaar juli zo niet was vastgelegd in de bestuursovereenkomst. “Alleen het nieuwe waterfront Moerdijk is afhankelijk van de planologische titel van het logistiek park.”

Het plan van aanpak is een weergave van alle activiteiten rondom Moerdijk MeerMogelijk voor de komende drie jaar. Juist de projecten die het leefgenot van de Moerdijkers aangenamer moeten maken, zijn volgens de VVD’er onderbelicht in het plan. Dat suggereerde volgens Van Schenk Brill een te grote afhankelijk van de komst van LPM.
Voor de VVD moeten de 825 extra woningen, die wél gekoppeld zijn aan het nieuwe logistieke bedrijventerrein in de Moerdijkse Hoek, goed zichtbaar in de plannen terugkeren. Wethouder Ada Grootenboer antwoordde dat die nieuwe huizen niet exact gelabeld zijn aan Moerdijk MeerMogelijk.
De andere fracties doken in deze periode van coalitieonderhandelingen minder diep in de materie. Marco Weda van Onafhankelijk Moerdijk gaf aan dat iedereen wel wist hoe zijn partij tegen de komst van het LPM aankijkt.
Hij vond de vele lofkreten in het plan van aanpak niet nodig. In plaats van een mooi verkooppraatje voor Moerdijk MeerMogelijk zijn volgens Weda raad en burgers meer gebaat bij goede communicatie. “Bovendien lees ik te weinig over de risico’s.”
Die staan volgens Grootenboer straks wel in de deelprojecten. Een communicatieplan is in de maak.

Artikel Brabants Dagblad: Tilburger (R. van Diessen) bestuurder in Gelderland

Dinsdag 1 november 2005 – Tilburg – De Tilburgse oud-wethouder R. van Diessen wordt de komende anderhalf jaar milieugedeputeerde voor de VVD in Gelderland. Hij is de opvolger van H. Aalderink, die op 12 november aantreedt als burgemeester van de Achterhoekse gemeente Bronckhorst.
De VVD maakt de keus voor Van Diessen vandaag officieel bekend. De Tilburger was in zijn geboortestad van 1995 tot 2002 wethouder en zat ook in Provinciale Staten. Hij gold er als een soort superwethouder met economie en financiën in zijn portefeuille. Hij verloor zijn positie toen het CDA niet meer met hem in het bestuur van Tilburg wilde zitten. Na zijn vertrek als wethouder trachtte hij tevergeefs burgemeester te worden van Zoetermeer, Heerlen en Westland.
Van Diessen is sinds april 2004 provinciaal projectdirecteur voor Moerdijkse Hoek, het omstreden grootschalige bedrijventerrein in West-Brabant. Zijn contract zou in maart 2006 aflopen, maar door een reeks conflicten van zijn politieke baas VVD-gedeputeerde O. Hoes die hem voor deze klus had aangetrokken, met onder meer de gemeente Moerdijk verloor hij zijn greep op dit project.

Artikel BN/De Stem: Moerdijkse Hoek wint het van Europa

Door Frank Timmers

Dinsdag 8 juni 2004 – KLUNDERT – Een avond met de VVD’ers Jan Mulder (europarlementariër) en Jan Geluk (Tweede Kamerlid) is in Moerdijk een ongelijke strijd. De discussie rond de Moerdijkse Hoek wint het in aandacht van Europa.

Gisteravond waren beide VVD-coryfeeën in de Niervaert in Klundert op uitnodiging van de plaatselijke VVD. Mulder is donderdag bij de verkiezingen tweede op kandidatenlijst van de VVD en hij kan boeiend spreken over Europa. Hij noemde de economie een belangrijk onderdeel voor de komende periode. ‘We verliezen iedere dag banen aan Indië, China en Japan. Alle mooie nieuwe technische dingetjes komen ver van ons vandaan, we moeten veel steken in Europees onderzoek en innovatiebeleid“, zo hield hij zijn ongeveer twintig kiezers voor. Als financieel rapporteur voor het Europese parlement zei hij veel gehad te hebben aan de klokkeluider Paul van Buitenen, die zich ook verkiesbaar stelt.

‘Sindsdien is het hele boekhoudkundige systeem geweldig veranderd. Voorheen dacht de eerste van de 32 mensen die een paraaf onder een stuk moesten zetten dat er nog 31 achter hem kwamen en de 32e dacht dat de 31 voor hem er goed over hadden nagedacht.“ Toch wilde Mulder Van Buitenen niet teveel krediet geven. ‘Ik heb met hem gediscussieerd, en ben niet onder de indruk van zijn kennis van de voorbije vijf jaar“.

De aanwezigen waren gecharmeerd van hun partijgenoot die inmiddels tien jaar in Brussel zit. Toen Jan Geluk aan het woord kwam, gingen enkele VVD’ers pas goed rechtop zitten. Geluk is in de Tweede Kamer voor de VVD woordvoerder over ruimtelijke ordening en bespreekt binnenkort de Nota Ruimte waarin een prominente plaats is weggelegd voor de Moerdijkse Hoek.

De lokale VVD’ers Ad Vermeulen (voorzitter Hart van Moerdijk) en Kees van Schenk Brill (bestuurslid van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk) waren fel tegen Geluk. Zij wezen hem er onder meer op dat de eis van een vernieuwend duurzame inrichting van de Moerdijkse Hoek financieel niet haalbaar is. Geluk was niet te vermurwen. ‘Het gaat niet goed in Nederland“, begon hij zijn betoog. ‘De concurrentiepositie van Nederland blijft achter, de werkeloosheid neem toe. De Nota Ruimte zet in op economische kracht, de exportpositie wordt vergroot door de Randstad te versterken. Moerdijkse Hoek staat in de nota omdat er in de Randstad te weinig ruimte is. Moerdijk ligt er dichtbij en ligt aan de transport-as naar Antwerpen“, aldus Geluk. Als de PvdA morgen in de kamer komt met een motie om de Nota Ruimte in de inspraak te brengen, zal de VVD daar tegen stemmen. ‘Omdat het anders één tot anderhalf jaar duurt voordat we verder kunnen. De ondernemers moeten dan nog langer wachten, met nog meer werkloosheid tot gevolg. Die inspraak komt wel als de delen van de Nota Ruimte worden uitgewerkt.“ Van Schenk Brill gaf aan daar absoluut tegen te zijn. ‘Dan zijn we het niet met elkaar eens“, sloot Geluk de discussie. Hij zei wel de brief van de gemeente Moerdijk te hebben gelezen waarin om aandacht voor Moerdijk wordt gevraagd. ‘We zullen met de belanghebbenden nog wel spreken. Ik kan me voorstellen dat men er hier niet blij mee is. Je zult er maar wonen“, gaf Geluk als schrale troost mee. Kees van Schenk Brill (links), voorzitter van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk greep gisteren tijdens een discussieavond van de VVD opnieuw de kans om zijn ongenoegen over de Moerdijkse Hoek te uiten. Naast hem europarlementariër Jan Mulder. FOTO VISUMAR

Kees van Schenk Brill (l) en europarlementarier Jan Mulder.
(Foto Visumar)

Artikel BN/De Stem: VVD over Moerdijk II: Overleg nodig met provincie

ZEVENBERGEN – De Moerdijkse afdeling van de VVD doet een dringend beroep op de gemeente Moerdijk om te gaan praten met de provincie over industrieterrein Moerdijk II.

,,Als Moerdijk II er uiteindelijk toch komt, is het verstandig om vooraf over voorwaarden te spreken. Door de hakken in het zand te blijven zetten, bewijs je de inwoners van Moerdijk geen dienst als gemeentebestuur‘, zegt afdelingsvoorzitter F. Gerritsma.
Hij heeft gisteren op persoonlijke titel een open brief gestuurd naar de gemeente. Gerritsma: ~Daarin staat een standpunt dat door de afdeling wordt gesteund. Bij een stemming onder de VVD-leden is uitgesproken dat we tegen Moerdijkse Hoek zijn, mits er aan voorwaarden wordt voldaan.‘
Impuls
Gerritsma noemt als voorwaarden de duurzaamheid van het nieuwe industrieterrein, compensatie van het groen, eisen op het gebied van milieu en extra middelen om daarop te handhaven, extra woningen voor de gemeente Moerdijk en een status aparte voor het dorp Moerdijk waardoor dat dorp een impuls kan krijgen. ,,Ik vind dat er een opening gemaakt moet worden. Het is niet in het belang van de Moerdijkers om je zelf afzijdig te houden bij de discussie over Moerdijkse Hoek. Waarbij voorop blijft staan dat we op zich geen voorstander zijn van Moerdijk II, we hebben al een en ander op ons grondgebied. Maar mogelijk wijzen de rapporten uit dat het onomkoombaar is. Ook als de provincie via een aanwijzing de Moerdijkse medewerking afdwingt, moeten we er aan geloven.‘
Gerritsma vraagt aan de Moerdijkse afdelingen van de provinciale coalitiepartners CDA en PvdA, om er in het gemeentebestuur ook op aan te dringen om de gesprekken met de provincie te openen.
Op de PvdA hoeft hij alvast niet te rekenen. Fractievoorzitter P. Geleijns kan het idee van de VVD niet rijmen: ,,Alsof je met je vrouw afspreekt dat we geen kinderen willen en ondertussen praten we toch over de inrichting van de kinderkamer. Nu de VVD zo uit de kast komt, zal dat de positie van de gemeente richting de provincie fundamenteel ondergraven. Het is uitermate onverstandig‘, aldus Geleijns.
Verantwoordelijk wethouder C. Punt van de gemeente Moerdijk wilde gisteren niet reageren omdat hij de brief van Gerritsma nog niet heeft gelezen.

Artikel BN/De Stem: ‘VVD bewijst ons slechte dienst’

Door Frank Timmers

Zaterdag 29 maart 2003 – ZEVENBERGEN – De Moerdijkse VVD-fractie wil graag dat de gemeente en de provincie gaan praten over een nieuw duurzaam industrieterrein. Louis Koevoets maakte donderdagavond in de Moerdijkse gemeenteraad een einde aan het taboe om over Moerdijkse Hoek te praten. Dat roept weerstand op bij andere fracties.

“Zeker als we in ruil voor medewerking Zevenbergen kunnen ontlasten van zware bedrijven zoals de Caldic en het dorp Moerdijk kunnen opplussen met bijvoorbeeld ontwikkelingen rond het haventje”, geeft Koevoets als argument.
Hij pleit ervoor om het besluit over een bedrijventerrein bij Zevenbergen uit te stellen, totdat bekend is of Moerdijkse Hoek wel of niet doorgaat. Tot donderdag stonden alle Moerdijkse gemeenteraadsleden schouder aan schouder tegenover de provincie.
Peter Geleijns (PvdA): “Ik dacht meteen: hier schrijven we geschiedenis. Een eerste opening in ons front, dat doet pijn. Aan de andere kant heb ik er wel bewondering voor dat Koevoets zich zo uit durft te spreken. Hij heeft natuurlijk wel een punt. Maar uit strategisch oogpunt heeft hij ons een slechte dienst bewezen. De reactie van de provincie zal zijn dat Moerdijk II weer een stapje dichterbij is gekomen.”
Jan Reijnders (CDA) heeft het anders beleefd. “Moerdijkse Hoek is geen taboe, al zijn we er tegen. Het is misschien wel goed dat Koevoets het op het woord heeft gegooid. Als Moerdijkse Hoek er toch komt, neem ik aan dat we opnieuw overwegen of we de studie over de Noordrand bij Zevenbergen doorzetten.”

Barstjes
Wim Zoetemelk (ChristenUnie) is niet gelukkig met de opstelling van de VVD: “Dat heb ik ze ook gezegd. We hebben als raad gekozen voor één standpunt en dat moet je ook uitdragen. Donderdagavond zag ik daar barstjes in verschijnen.”
Wethouder Cors Punt wil niets weten van een scheurtje in het keiharde en unanieme ‘nee’ dat de gemeenteraad heeft uitgesproken. “Koevoets komt soms wat radicaal over. Ik heb niet het idee dat de provincie denkt dat er twijfel sluipt in onze gemeenteraad. Sterker nog, mijn gedachten dat Moerdijkse Hoek echt niet doorgaat, worden steeds sterker. Ook al door de huidige economische ontwikkelingen. De provincie waagt het bovendien niet om ons zoiets op te leggen.”
De kritiek laat Louis Koevoets koud: “Het interesseert me niks.” Hij ziet het vasthouden aan een keihard nee als dagdromen. “Voor mij is het voor 99 procent zeker dat het industrieterrein er komt. Zelfs als het voor 75 procent zeker zou zijn, is het verstandig om te wachten met het plan om bij Zevenbergen ook een bedrijventerrein aan te leggen.”
Frans Fakkers (Onafhankelijk Moerdijk) ziet ondanks de houding van Koevoets geen breuk in het unanieme nee van de raad: “De raadsuitspraak van vorig jaar staat als een huis. Dat is een onvoorwaardelijk nee. Als iemand een andere mening heeft, dient dat in de raad besproken te worden. Tot die tijd heb ik geen behoefte aan discussie.”
Wil Vissers (GroenLinks) zei gisteren duidelijker dan donderdagavond dat haar partij het wel eens is met het voorstel van Koevoets om de planstudie Noordrand uit te stellen. “Maar vanwege andere argumenten. Wij zien liever een bredere visie en willen helemaal geen bedrijven. Kijk liever naar recreatieve en groene bestemmingen voor het gebied.”

Artikel BN/De Stem: ‘Kern Moerdijk moet blijven’

Van onze verslaggever

Vrijdag 07 maart 2003 – DEN BOSCH/MOERDIJK – De Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten zo snel mogelijk een eind maken aan de onrust onder bewoners van de kern Moerdijk. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. De liberalen willen alle fracties in de Staten door middel van een motie dwingen een uitspraak in die zin te doen.
De onrust in Moerdijk onstond toen directeur U. Uiterwijk enige tijd geleden in deze krant verkondigde dat het dorp wel zou kunnen verdwijnen als het door Gedeputeerde Staten gewenste industrieterrein Moerdijkse Hoek wordt aangelegd. J. Hoogendoorn, het Roosendaalse lid en woordvoerder van de VVD-fractie in de Provinciale Staten, zegt het niet eens te zijn met die uitspraak. “De Moerdijkse Hoek kan ook worden aangelegd zonder het dorp Moerdijk te verplaatsen.”
In een persbericht zegt zijn partijgenoot en gedeputeerde O. Hoes dat Moerdijk moet worden gevrijwaard van extra last tengevolge van de ontwikkeling van de Moerdijkse Hoek. ‘Integendeel, het dorp moet als eerste profiteren van de nieuwe economische ontwikkeling in de buurt. De rekening uit het verleden moet eerst vereffend worden’.
Meer woningen
Hoes meent dat er meer woningen en andere voorzieningen in de kern Moerdijk geregeld hadden moeten worden toen het huidige industrieterrein Moerdijk werd aangelegd. ‘Daarmee had de economische en sociale positie van Moerdijk versterkt kunnen worden’, aldus Hoes.
Hoogendoorn laat weten dat de VVD-fractie zo snel mogelijk gaat proberen de andere Statenfracties uitspraken te laten doen. “Dat kan zaterdag al tijdens het lijsttrekkersdebat in het provinciehuis”, zegt hij. “En verder denken we aan het indienen van een motie in de Provinciale Staten. Maar dat doen we na de verkiezingen, want in de laatste vergadering zal niet veel meer op de agenda staan.”
‘Verkiezingsretoriek’
A. Vermeulen, voorzitter van de Stichting Hart voor Moerdijk, zegt wel enige ‘verkiezingsretoriek’ in de actie van de VVD-Statenfractie te herkennen. “Maar dat neemt niet weg dat het uitstekend is als er een dergelijke uitspraak van de Staten komt.” Vermeulen leidde vorige week een delegatie van de liberale fractie rond in het dorp. Daarbij werd ook een bezoek gebracht aan het braakliggende gebied rondom de haven. Voor het terrein bestaan op dit moment geen concrete plannen. Hoes zegt nu dat herontwikkeling van dat gebied een belangrijke stimulans kan worden voor nieuwe, watergebonden bedrijvigheid. Vermeulen: “Misschien moet je die uitspraken, met de Statenverkiezingen in aantocht, met een korreltje zout nemen. Maar het is wel een teken dat er in ieder geval over nagedacht wordt.”